• Ostatnia zmiana 27.11.2016 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Nauka

   

  Tematyka naukowo-badawcza:

  • Badanie mechanizmu działania naturalnych i nowo syntetyzowanych związków o przewidywanym działaniu przeciwnowotworowym.
  • Wpływ stresu śródplazmatycznego na apoptozę i autofagię komórek nowotworowych.
  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych.
  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii nowotworowej.
  • Zastosowanie nanocząstek krzemu w terapii nowotworowej.
  • Struktura N-glikozylowanych łańcuchów cukrowych glikoprotein w tkankach nowotworowych.
  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach.

   

  Stosowane techniki badawcze:

  • Hodowle komórkowe
  • Cytometria przepływowa
  • Mikroskopia fluorescencyjna
  • Western Blot
  • ELISA
  • Elektroforetyczna analiza białek
  • Technika mikromacierzy
  • Technika Real Time qPCR
  • Techniki spektrofotometryczne

   

  Publikacje:

  Rafał Krętowski, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Anna Stypułkowska, Justyna Brańska-Januszewska, HalinaOstrowska, Marzanna Cechowska-Pasko. Low glucose dependent decrease of apoptosis and induction of autophagy in breast cancer MCF-7 cells. Molecular and Cellular Biochemistry,  2016 : 417, 1-2, s. 35-47.

   

  Magdalena Kusaczuk, Rafał Krętowski, Anna Stypułkowska, Marzanna Cechowska-Pasko.  Molecular and cellular effects of a novel hydroxamate-based HDAC inhibitor - belinostat - in glioblastoma cell lines: a preliminary report. Investigational New Drugs, 2016 : 34, 5, s. 552-564.

   

  Magdalena Kusaczuk, Rafał Krętowski, Marek Bartoszewicz, Marzanna Cechowska-Pasko. Phenylbutyrate-a pan-HDAC inhibitor-suppresses proliferation of glioblastoma LN-229 cell line. Tumor Biology, 2016 : 37, 1, s. 931-942.

   

  Rafał Krętowski, Anna Stypułkowska, Marzanna Cechowska-Pasko. Efficient apoptosis and necrosis induction by proteasome inhibitor: bortezomib in the DLD-1 human colon cancer cell line. Molecular and Cellular Biochemistry, 2015 : 398, 1-2, s. 165-173.

   

  Małgorzata Borzym-Kluczyk, Iwona Radziejewska, Marzanna Cechowska-Pasko. Increased expression of MUC1 and sialyl Lewis antigens in different areas of clear renal cell carcinoma. Clinical and Experimental Nephrology. 2015 : 19, 4, s. 732-737.

   

  Magdalena Kusaczuk, Marek Bartoszewicz, Marzanna Cechowska-Pasko. Phenylbutyric acid: simple structure - multiple effects. Current Pharmaceutical Design, 2015 : 21, s. 2147-2166.
   
  Anna Galicka, Rafał Krętowski, Jolanta Nazaruk, Marzanna Cechowska-Pasko. Anethole prevents hydrogen peroxide-induced apoptosis and collagen metabolism alterations in human skin fibroblasts. Molecular and Cellular Biochemistry, 2014 : 394, 1-2, s. 217-224.

  Rafał Krętowski, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Marzanna Cechowska-Pasko. Efficient induction of apoptosis by proteasome inhibitor: bortezomib in the human breast cancer cell line MDA-MB-231. Molecular and Cellular Biochemistry, 2014 : 389, 1-2, s. 177-185.

  Rafał Krętowski, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Marzanna Cechowska-Pasko. Hypoxia enhances the senescence effect of bortezomib - the proteasome inhibitor - on human skin fibroblasts. BioMed Research International, 2014, s. 1-9.

   

  Małgorzata Borzym-Kluczyk, Iwona Radziejewska, Marzanna Cechowska-Pasko. Increased expression of MUC1 and sialyl Lewis antigens in different areas of clear renal cell carcinoma. Clinical and Experimental Nephrology 2014, s. 1-6.

  Iwona Radziejewska, Katarzyna] Leszczyńska, Małgorzata Borzym-Kluczyk. Influence of monoclonal anti-Lewis b, anti-H type 1, and anti-sialyl Lewis x antibodies on binding of Helicobacter pylori to MUC1 mucin. Molecular and Cellular Biochemistry, 2014 : 385, 1-2, s. 249-255.

  Jolanta, Nazaruk, Małgorzata, Borzym-Kluczyk. The role of triterpenes in the management of diabetes mellitus and its complications. Phytochemistry Reviews, 2014, s. 1-2.

  Rafał Krętowski, Anna Stypułkowska, Marzanna Cechowska-Pasko. Low-glucose medium induces ORP150 expression and exerts inhibitory effect on apoptosis and senescence of human breast MCF7 cells. Acta Biochimica Polonica, 2013 : 60, 2, s. 167-173.

  Anna Sadowska, Rafał Krętowski, Beata Szynaka, Marzanna Cechowska-Pasko, Halina Car. Metronidazole decreases viability of DLD-1 colorectal cancer cell line. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, Larchmont, 2013 : 28, 8, s. 615-622.

   

  Iwona Radziejewska, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Katarzyna Leszczyńska. Are Lewis b and H Type 1 on Helicobacter pylori Involved in Binding of Bacteria to MUC1 Mucin? = Czy struktury Lewis b i H typ 1 na Helicobacter pylori uczestniczą w wiązaniu bakterii do mucyny MUC1? Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013 : 22, 3, s. 347-353.

  Małgorzata Borzym-Kluczyk, Iwona Radziejewska. Changes of the expression of Lewis blood group antigens in glycoproteins of renal cancer tissues. Acta Biochimica Polonica, 2013 : 60, 2, s. 223-226.

   

  Magdalena Kusaczuk, Marzanna Cechowska-Pasko. Molecular chaperone ORP150 in ER stress-related diseases. Current Pharmaceutical Design, 2013 : 15, 42, s. 2807-2818.

  Małgorzata Knaś, Anna Zalewska, Rafał Krętowski, Marek Niczyporuk, Napoleon Waszkiewicz, Marzanna Cechowska-Pasko, Danuta Waszkiel, Krzysztof Zwierz. The profile of lysosomal exoglycosidases in replicative and stress-induced senescence in early passage human fibroblasts. Folia Histochemica et Cytobiologica, 2012 : 50, 2, s. 220-227.

  Marzanna Cechowska-Pasko, Rafał Krętowski, Edward Bańkowski. Glucose deficiency reduces collagen synthesis in breast cancer MCF7 cells. Cell Biology International, 2011 : 35, 2, s. 141-145.