Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biochemii Farmaceutycznej.