• 05.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Monografie 2020

   PROPOZYCJE WYDAWNICZE 2021

    

   Koszt druku

    100 zł – za każdą pracę Studenci,

   250 zł za pracę – pozostałe Osoby (w tym Doktoranci)

    

   Prace należy przesłać wyłącznie na adres e-mail Konferencji

   monozzom@wp.pl

    

    

   OSTATECZNY  TERMIN NADSYŁANIA  PRAC – 30.06.2021

    

    

   XX tom monografii pt. „W drodze do brzegu życia

   pod redakcją   prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr hab. n. o zdr. Cecylii Łukaszuk,  dr hab. n. o zdr. Jolanty Lewko,  prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kułaka

   ISBN - 978-83-959846-7-9;  edycja CD - wrzesień 2021; 20 pkt MNiSW, umowa - więcej

    

   VIII tom monografii „Holistyczny wymiar współczesnej medycyny”

   pod redakcją   prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr hab. n. o zdr. Cecylii Łukaszuk,  dr hab. n. o zdr. Jolanty Lewko,   prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kułaka

   ISBN - 978-83-959846-8-6;  edycja CD - wrzesień 2021; 20 pkt MNiSW, umowa – więcej

    

   X tom monografii pt. Challenges of the current medicine

    pod redakcją prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr hab. n. o zdr. Cecylii Łukaszuk, dr hab. n. o zdr. Jolanty Lewko,  prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kułaka, dr hab. n. o zdr. Mateusza Cybulskiego

   ISBN – 978-83-959846-4-8;  edycja CD - wrzesień 2021; 20 pkt MNiSW, umowa - więcej

    

   II tom Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka

   pod redakcją   dr n. o zdr. Grzegorz Bejda, dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko, prof.  dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   ISBN - 978-83-959846-5-5;  edycja CD - wrzesień 2021; 20 pkt MNiSW, umowa - więcej

    

   II tom Współczesny wymiar uzależnień

   pod redakcją   dr n. med. Agnieszki Kułak-Bejda, Prof. dr hab. n. med. Napoleona Waszkiewicza

   ISBN - 978-83-959846-6-2;  edycja CD - wrzesień 2021; 20 pkt MNiSW, umowa - więcej

    

   REGULAMIN DRUKU W MONOGRAFII - więcej