Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 30.08.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

   

  Zespół projektowy:

   

  · Kierownik projektu - dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

     tel. 85 869 49 74

     mail: wojszel@umb.edu.pl

   

  · Specjalista ds organizacyjnych - mgr inż. Marek Sokołowski

     tel. 85 748 56 50

     mail: marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

  · Specjalista ds. rekrutacji i promocji - mgr Anna Piłaszewicz

     tel. 85 748 56 50

     mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl

   

   

  Biuro projektu:

  Dział Projektów Pomocowych UMB

  ul. Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  tel. 85 748 56 50

  przyjmuje w godz. 7.30 - 15.00

  (prawe skrzydło Pałacu Branickich)