• Ostatnia zmiana 05.07.2019 przez Zakład Biologii

  Pracownicy

   

  • Kierownik Zakładu Biologii
   prof. dr hab. Halina Ostrowska
   e-mail: osthal@umb.edu.pl
   tel. +48 85748 5460

   

  • dr Mirosława Orłowska

        e-mail: miroslawa.orlowska@gmail.com

        tel. +48 85748 5642
   

  • dr Joanna Kalita

        e-mail: askali@umb.edu.pl

        tel. +48 85748 5487
   

  • mgr Justyna Brańska -Januszewska

        e-mail: justyna.branska@umb.edu.pl

        tel. +48 85748 5463

   

  • mgr Katarzyna Krukowska

        e-mail: katarzyna.krukowska@umb.edu.pl

        tel. +48 85748 5461