• Ostatnia zmiana 30.04.2021 przez Zakład Biologii

  Pracownicy

   

  • Kierownik Zakładu Biologii
   prof. dr hab. Halina Ostrowska
   e-mail: osthal@umb.edu.pl
   tel. +48 85748 5460

   

  • dr Sylwia Kiercul

      tel. +48 857485658

      e- mail: sylwia.kiercul@umb.edu.pl

   

  • dr Joanna Kalita

        e-mail: askali@umb.edu.pl

        tel. +48 85748 5487
   

  • mgr Justyna Brańska -Januszewska

        e-mail: justyna.branska@umb.edu.pl

        tel. +48 85748 5463

   

  • mgr Katarzyna Krukowska

        e-mail: katarzyna.krukowska@umb.edu.pl

        tel. +48 85748 5461