Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biologii.