Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 17.09.2021 przez Zakład Biologii

  Nauka

   

  Działalność naukowa:

  • Badania nad rolą komórkowych proteaz: proteasomów, katepsyn w różnych stanach patologicznych u ludzi i zwierząt.
  • Badania z zakresu składu gatunkowego grzybów konidialnych w środowisku wodnym narażonym na antropopresję.
    

  Techniki badawcze:

  • techniki spektroskopowe: spektrofluorymetria
  • techniki immunochemiczne: western immunoblot, ELISA
  • techniki mikroskopowe: mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia optyczna
  • hodowle grzybów konidialnych 

   

  Publikacje:

  • Romaniuk W., Bołkun Ł., Kalita J., Galar M., Bernatowicz M., Ostrowska H., Kłoczko J.: High chymotrypsin-like activity in the plasma of patients with newly diagnosed multiple myeloma treated with bortezomib is predictive of a better response and longer PFS. Annals of Hematology 2018; 97 (10):1879-1887.
  • Romaniuk W., Kalita J., Ostrowska H., Kłoczko J.: Proteasome 20S in multiple myeloma: comparison of concentration and chymotrypsin-like activity in plasma and serum. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2018; 78(4): 253-257.
  • Tylicka M., Matuszczak E., Karpińska M., Hermanowicz A., Dębek W., Ostrowska H.: Proteasome activity and C-reactive protein concentration in the course of inflammatory reaction in relation to the type of abdominal operation and the surgical technique used. Mediators of Inflammation 2018, Article ID 2469098, 8 pp.
  • Mikłosz A., Łukaszuk B., Żendzian-Piotrowska M., Brańska-Januszewska J., Ostrowska H., Chabowski A.: Challenging of AS160/TBC1D4 alters intracellular lipid milieu in L6 myotubes incubated with palmitate. J Cell Physiol. 2017; 232(9): 2373–2386.
  • Tylicka M., Matuszczak E., Karpińska M, Hermanowicz A., Dębek W., Ostrowska H.: Proteasome and C-reactive protein inflammatory response in children undergoing shorter and longer lasting laparoscopic cholecystectomy. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2017; 77 (8): 610-616.
  • Orłowska M., Krzyściak-Kosińska R.: Różnorodność organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów w różnych zbiorowiskach roślinnych Puszczy Białowieskiej, Parki Nar. Rez. Przyr., 36, 3: 3-16, 2017.
  • Tomasiak-Łozowska M.M., Misztal T., Rusak T., Brańska-Januszewska J., Klimek M., Bodzenta-Łukaszyk A., Tomasiak M.: Asthma is associated with reduced fibrinolytic activity, abnormal clot architecture, and decreased clot retraction rate. Allergy 2016; 72: 314-319.
  • Krętowski R., Borzym-Kluczyk M., Stypułkowska A., Brańska-Januszewska J., Ostrowska H., Cechowska-Pasko M.: Low glucose dependent decrease of apoptosis and induction of autophagy in breast cancer MCF-7 cells. Molecular and Cellular Biochemistry 2016; 417 (1-2): 35-47. 
  • Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Ostrowska H, Tomasiak M. : Peroxynitrite may affect fibrinolysis via the reduction of platelet-related fibrinolysis resistance and alteration of clot structure. Free Radical Biology & Medicine. 2015; 89: 533-547.
  • Ołdziej A., Bolkun L., Galar M., Kalita J., Ostrowska H., Romaniuk W., Kloczko J.: Assessment of proteasome concentration and chymotrypsin-like activity in plasma of patients with newly diagnosed multiple myeloma. Leukemia Research 2014; 38: 925-930.
  • Hempel D., Wojtukiewicz M.Z., Kozłowski L., Romatowski J., Ostrowska H.: Increased plasma proteasome chymotrypsin-like activity in patients with advanced solid tumors. Tumor Biol 2011; 32: 753-759.
  • Gorodkiewicz E., Ostrowska H., Sankiewicz A.: SPR imaging biosensor for the 20S proteasome: sensor development and application to measurement of proteasomes in human blood plasma. Microchim Acta 2011; 175: 177-184.
  • Orłowska M., Kulikowska-Karpińska E., Ostrowska H.: Wodne Hyphomycetes w rzece Narewka. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2009; 40: 524-532.
  • Ostrowska H., Hempel D., Hołub M., Sokołowski J., Kłoczko J.: Assessment of circulating proteasome chymotrypsin-like activity in plasma of patients with acute and chronic leukemias. Clin Biochem 2008; 41: 1377-1383.
  • Ostrowska H.: The ubiquitin-proteasome system: a novel target for anticancer and antiiflammatory drug research. Cell Mol Biol Lett 2008; 13: 353-365.
  • Ostrowska H., Wojtukiewicz M.: Pharmacology of the ubiquitin proteasome system: proteasome inhibitors and modulators. W: The ubiquitin proteasome system in the central nervous system: from physiology to pathology. Eds: Mario Di Napoli, Cezary Wojcik. New York: Nova Science Publishers, 2007, str. 961-987.
  • Orłowska M., Kulikowska-Karpińska E., Lengiewicz I., Ostrowska H.: Hyphomycetes developing in the water, near the dumping ground of waste. Pol J Environ Stud 2007; 16: 443-448.
  • Ostrowska H., Kruszewski K., Kasacka I.: Immuno-proteasome subunit LMP7 is up-regulated in the ischemic kidney in experimental model of renovascular hypertension. IJBCB 2006; 38: 1778 – 1785.
  • Orłowska M., Lengiewicz I., Ostrowska H.: Conidial fungi on plants in the Biebrzański National Park. Acta Hydrochim Hydrobiol 2006; 34: 53-57.
  • Ostrowska H., Kalinowska J., Chabielska E., Stankiewicz A., Kruszewski K., Buczko W.: Ebelactone B, an inhibitor of extracellular cathepsin A-type enzyme, suppresses platelet aggregation ex vivo in renovascular hypertensive rats. J Cardiov Pharmacol. 2005; 45: 348-353.