Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rok akademicki 2008-2009.
  • Ostatnia zmiana 11.02.2020 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Rok akademicki 2008-2009

   ROK AKADEMICKI 2008/2009

    

   • październik 2008 – współudział w organizacji szkolenia wolontariuszy IFMSA- Poland Oddział Białystok
   • październik 2008 - wsparcie zabezpieczenia medycznego beatyfikacji ks. Michała Sopoćki
   • grudzień 2008- współorganizacja IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 11-14.12.2008 r.
   • grudzień 2008 – akcja charytatywna w ramach  IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 11-14.12.2008 r.  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 17 i Publicznego Gimnazjum nr 21 w Białymstoku, kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie
   • styczeń/kwiecień 2009- koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • 28 marzec 2009  - Galeria Biała – Biała Przychodnia Mamy i Dziecka - akcja prozdrowotna ze zbiórką pieniędzy  na rzecz hospicjum dla dorosłych
   • 26 kwiecień -2009  - Galeria Alfa – Akademia Zdrowia - akcja prozdrowotna ze zbiórką pieniędzy  na rzecz hospicjum dla dzieci
   • 5 maj 2009 -  udział w marszu  O Godność Osoby Niepełnosprawnej
   • maj/wrzesień 2009  - zbiórka darów na rzecz ubogich dzieci z  Grodzieńszczyzny objętych opieką Caritas Diecezji Grodzieńskiej
   • wrzesień 2009 - współorganizacja spotkań z mieszkańcami Białegostoku  nt. „Jesteś świadkiem wypadku-zareaguj- pomóż -zadzwoń"