Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rok akademicki 2015-2016.
  • Ostatnia zmiana 11.02.2020 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Rok akademicki 2015-2016

   ROK  AKADEMICKI 2015/2016

   • cały rok akademicki - wolontariat studentek logopedii z fonoaudiologią w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • cały rok akademicki - warsztaty Emisji Głosu dla osób pracujących zawodowo głosem prowadzone przez  studentów kierunku Logopedia z fonoaudiologią
   • cały rok akademicki - wolontariat studentów fizjoterapii w  Podlaskim Centrum Hipoterapii prowadzącym nieodpłatne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ośrodka jeździeckiego w Ignatkach Osiedle
   • październik/listopad 2015 - AkcjaPodaj Mydło” wspólnie z  Fundacją Pomocy Humanitarnej Redepmptoris Missio, zbiórka kostek mydła dla afrykańskich dzieci
   • październik 2015/maj 2016 - IV edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • październik 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • 18 listopad 2015 - współorganizacja Dnia Mieszkańca połączonego z Dniem Otwartym Domu Pomocy Społecznej  ul. Świerkowa 9 w Białymstoku
   • 19 listopad 2015- Warsztaty kulinarne dotyczące zasad prawidłowego odżywiania dla uczestników projektu "Integracja przez pracę oparcie społeczne dla osób z zburzeniami psychicznymi" Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven
   • listopad/grudzień 2015 - akcja świąteczna na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • grudzień 2015 - pomoc w sprzedaży unikatowego i limitowanego charytatywnego  kalendarza na rok 2016 na rzecz Fundacji Pomóż Im
   • listopad 2015/czerwiec 2016 - III edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • grudzień 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach IV edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • grudzień 2015/kwiecień 2016 - Akcja Studenckie Skrzydła Pomocy, akcja (z policją) pomocy bezdomnym
   • grudzień 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach IV edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • styczeń/kwiecień 2016 - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • 21 styczeń 2016 - udział w  X Targach Edukacyjnych
   • 28 styczeń 2016- Koncert Charytatywny na rzecz  podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci I Młodzieży "Odrobina Radości" Przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • styczeń/luty 2016- akcja „Zaczarowany ołówek” razem z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której idea jest zbiórka  artykułów  szkolnych dla mieszkańcach biednych krajów  z różnych regionów świata.
   • styczeń/marzec 2016  -  cykl wykładów edukacyjnych dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mi-giem
   • luty/kwiecień 2016 -   szkolenia  z Urzędem Statystycznym w Białymstoku
   • 25.02. - Organizacja badań statystycznych - PBSSP
   • 3.03. - Badania ankietowe
   • 10.03. - Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej
   • 17.03. - REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną
   • 5.04. - Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych
   • 21.04. - Portal Geostatystyczny - narzędzie przestrzennej wizualizacji danych statystycznych
   • Marzec 2016 - III edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • Marzec 2016 - kurs wolontariatu organizowany przez Fundację „Pomóż Im” i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
   • marzec/kwiecień 2016 - szkolenia „Wspieranie niepełnosprawności” , wspólnie z Urzędem Miasta Departamentu Spraw Społecznych,  skierowane do studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB dotyczące promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspomaganie szeroko pojętej niepełnosprawności (psychicznej, fizycznej)
   • marzec/kwiecień 2016 - Konkurs Na  Asystenta  Roku
   • marzec/kwiecień 2016 - Konkurs Na   Najsympatyczniejszego Studenta  Roku
   • marzec/czerwiec 2016 - rozpoczęcie kształcenia podyplomowego osób starszych – absolwentów UZS - Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku,  I edycja projektu, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ścisłej kooperacji z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • 10 kwiecień 2016 - akcja prozdrowotna w ramach Pól Nadziei w Galerii Jurowiecka oraz w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej  w Białymstoku
   • 10 kwiecień 2016 - kwesta w ramach Pól Nadziei w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku
   • Kwiecień 2016 - zbiórka funduszy na Hospicjum w Pucku
   • 24 kwiecień 2016 - Koncert Charytatywny -„Muzyka czyni cuda” - Koncert 50x50, na rzecz Doroty Radomskiej zmagającej się z choroba nowotworową, wspólnie z  Grupą Organizacyjną działań 50x50 i   Fundacją "Teraz Mzyka
   • od maja 2016 -  wolontariat studentów fizjoterapii w  Podlaskim Centrum Hipoterapii prowadzącym nieodpłatne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ośrodka jeździeckiego w Ignatkach Osiedle
   • maj/czerwiec 2016- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj 2016 -  zorganizowanie loterii fantowej  na rzecz Kamilka, malutkiego chłopczyka z rodziny studentki naszego Wydziału, na operację serca
   • maj 2016-  wsparcie akcji Dzielni i Waleczni dla dzieciaków z białostockiej onkologii z okazji Dnia Dziecka
   • 22 maj 2016 - Dzień Akademicki UMB
   • 24 maj 2016 - Dzień Otwarty UMB
   • 20 czerwiec 2016 - udział studentów kierunku Dietetyka  w VII Regionalnym Zjeździe Onkoludków
   • 20-21 czerwiec 2016 - udział w projekcie Białostockie Talenty XXI wieku