• Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 07.05.2018 przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Aktualności

   

  Kolokwium z zakażeń szpitalnych

  odbędzie się 18.05.2018 (piątek) o godz. 16.45 w Auli 1 ECF.

  Zakres kolokwium obejmuje treści tematyczne seminariów.

   


   

  26.04/11.05.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Standardy zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Mikroflora środowiska szpitalnego. Źródła i rezerwuary drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, drogi szerzenia.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

   


   

  19/27.04.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Występowanie określonych zakażeń w poszczególnych oddziałach. Zakażenia pacjentów po przeszczepie. Zakażenia grzybicze.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Dominika Ojdana

   


   

  12/20.04.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Występowanie określonych zakażeń w poszczególnych oddziałach. Bakteriemia, sepsa – czynniki etiologiczne, rodzaj zakażeń i czynniki predysponujące, zasady pobierania i transportu krwi na badania mikrobiologiczne. Wirusy przenoszone drogą krwi – charakterystyka, chorobotwórczość, diagnostyka, leczenie, profilaktyka. Zakażenia związane z terapią dożylną.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  5/13.04.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Występowanie określonych zakażeń w poszczególnych oddziałach. Zakażenia miejsca operowanego u pacjentów szpitalnych– czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport materiału na badania mikrobiologiczne.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Piotr Majewski

   


   

  29.03/6.04.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Występowanie określonych zakażeń w poszczególnych oddziałach. Zakażenia układu oddechowego u pacjentów szpitalnych– czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport materiału na badania mikrobiologiczne.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  22/23.03.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Rola pielęgniarki epidemiologicznej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych. Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Występowanie określonych zakażeń w poszczególnych oddziałach. Zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych – czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport materiału na badania mikrobiologiczne.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Dominika Ojdana

   


   

  15/16.03.2018

  Seminarium – Zakażenia szpitalne

  Temat: Definicja i epidemiologia zakażeń szpitalnych. Regulacje prawne w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi. Patogeny alarmowe. Organizacja kontroli zakażeń szpitalnych. Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Występowanie określonych zakażeń w poszczególnych oddziałach.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

   


   

  Pierwsze zajęcia seminarium z przedmiotu „Zakażenia szpitalne” odbędą się:

   

  15.03.2018r. (czwartek)

  grupa 2 w godz. 8.00-9.30

  grupa 1 w godz. 9.45-11.15

  grupa 3 w godz. 11.15-12.45

  w sali seminaryjnej 2 ECF (ul. Mickiewicza)

   

  oraz

  16.03.2018r. (piątek)

  grupa 4 w godz. 10.45-12.15

  w sali nr 2 Collegium Novum (ul. Waszyngtona).