• 22.11.2019 Zakład Biotechnologii

  Aktualności

  • W dniu 21 listopada 2019 r. studentki Kosmetologii II stopnia w ramach działalności SKN opracowały metodę otrzymywania i wykonały mydła zawierające ekstrakt z komórek macierzystych ostryżu (Curcuma longa) oraz Sarcocapnos crassifolia

   

   

   

  • W dniu 25 marca 2019 r. w ramach europejskiego projektu Zdolny Suwalszczanin uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w zajęciach:

  "Otrzymywanie mydeł z dodatkiem ekstraktu z komórek macierzystych jabłoni szwajcarskiej"

   

  • W dniach 23-27 lipca 2018 r. studentki z Serbii i Francji odbywały praktyki w naszej Pracowni aktywnie uczestnicząc w wykładach i pracach laboratoryjnych.

   

   

   

  • Dnia 7 czerwca 2018 r. w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w zajęciach:

  "Znaczenie pH w życiu człowieka"

  oraz

  "Świat mydeł"

   

                      

   

  • W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów", na ktorej dr Agnieszka Gornowicz wygłosiła wykład pt.:

   

  "Przeciwciała monoklonalne w leczeniu nowotworów u seniorów"

   

   

   

   

  • W dniach 17-19 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, na której przewodnicząca naszego koła naukowego, Katarzyna Kruk, przedstawiła pracę pt.:

   

  "The influence of anti-MUC1 monoclonal antibody on anticancer activity of novel diisoquinoline derivative in AGS gastric cancer cells"

   za którą otrzymała III nagrodę.

   

   

   

  • Dnia 18 maja 2017 r. w ramach XV Festiwalu Nauki i Sztuki uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w zajęciach:

  "Znaczenie pH w życiu człowieka"

  oraz

  "Świat mydeł"

   

   

   

  • Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się II seminarium, na ktorym mgr Natalia Pawłowska przedstawiła prezentację:

  "Aktywność cytotoksyczna nowych pochodnych alkaloidów

  izochinolinowych wobec ludzkich komórek raka sutka"

   

  • Dnia 13 grudnia 2016 r. odbyło się I seminarium, na ktorym dr Agnieszka Gornowicz przedstawiła prezentację:


  "Wpływ przeciwciała anty-MUC1 na aktywność przeciwnowotworową cisplatyny

  i berenilowych kompleksów platyny w komórkach raka piersi"