• 08.03.2019 Zakład Biotechnologii

  Nauka

   

   

  Działalność naukowa:

   

  • Topoizomerazy jako cele molekularne nowych pochodnych leków przeciwnowotworowych.

  • Właściwości biologiczne nowych proleków przeciwnowotworowych.

  • Wpływ nowych leków przeciwnowotworowych na procesy apoptozy i przekaźnictwa sygnałowego w komórkach raka piersi.

  • Nanocząstki jako strategia w projektowaniu nowych leków.

  • Przeciwciała monoklonalne w terapii przeciwnowotworowej.

  • Zastosowanie komórek macierzystych w terapii przeciwnowotworowej oraz w kosmetologii.

   

  Realizowane projekty badawcze:

   

  • projekt „Inkubator Innowacyjności +” pt. Zastosowanie nowych trójcyklicznych pochodnych 1,2,4-triazyny w terapii raka jelita grubego.
  • MINIATURA 1 pt. Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania nowych pochodnych oktahydropirazyno[2,1-a: 5.4a']diizochinoliny i berenilowych kompleksów platyny(II) w skojarzeniu z przeciwciałem anty-MUC1.
  • projekt statutowy UMB pt. Mucyna 1 jako potencjalne nowy cel molekularny przeciwciała anty-MUC1 w skojarzeniu z nową pochodną diizochinoliny w ludzkich komórkach raka żołądka AGS.
  • projekt statutowy UMB pt. Badanie skojarzonego wpływu przeciwciała anty-MUC1 z etopozydem na wybrane aspekty programowanej śmierci komórek raka żołądka AGS.
  • projekt statutowy UMB pt. Ocena wpływu przeciwciała monoklonalnego anty-MUC1 w skojarzeniu z etopozydem na proliferację ludzkich komórek raka żołądka AGS. 

   

   

  Współpraca naukowa z jednostkami w kraju:

   

  • Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

   

  Współpraca naukowa z jednostkami za granicą:

   

  • Department of Chemistry Brooklyn College The City University of New York, USA
  • Department of Dental Materials and Prosthodontics, University of São Paulo, Brazil
  • Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

   

  Stosowane techniki:

   

  • techniki spektroskopowe
  • spektroskopia UV/VIS
  • spektrofluorymetria
  • cytometria przepływowa
  • nanokalorymetria ITC i DSC
  • techniki elektroforetyczne
  • western immunoblot
  • technika immunoenzymatyczna - ELISA

   

  Publikacje:

   

  • Gornowicz A., Bielawska A., Popławska B., Bielawski K. Mucyna-1 (MUC1) jako obiecujący cel molekularny w terapii przeciwnowotworowej. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 72, s.53-64 (2018)
  • Pawłowska N., Czajkowska A., Bielawska A., Bielawski K. Ekteinascydyny - nowe leki przeciwnowotworowe z głębi mórz. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 72, s.1062-1072 (2018)
  • Czarnomysy R., Surażyński A., Muszyńska A., Gornowicz A., Bielawska A., Bielawski K. A novel series of pyrazole-platinum(II) complexes as potential anti-cancer agents that induce cell cycle arrest and apoptosis in breast cancer cells. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 33, 1, s.1006-1023 (2018)
  • Gornowicz A., Bielawska A., Szymanowski W., Gabryel-Porowska H., Czarnomysy R., Bielawski K. Mechanism of anticancer action of novel berenil complex of platinum(II) combined with anti-MUC1 in MCF-7 breast cancer cells. Oncology Letters, 15, s.2340-2348 (2018)
  • Pawłowska N., Gornowicz A., Bielawska A., Surażyński A., Szymanowska A., Czarnomysy R., Bielawski K. The molecular mechanism of anticancer action of novel octahydropyrazino[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives in human gastric cancer cells. Investigational New Drugs 12 pp (2018)
  • Czajkowsa A., Gornowicz A., Pawłowska N., Czarnomysy R., Nazaruk J., Szymanowski W., Bielawska A., Bielawski K. Anticancer effect of a novel octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivative and its synergistic action with Nigella sativa in human gastric cancer cells. BioMed Research International 13pp (2017)
  • Gornowicz A., Pawłowska N., Czajkowska A., Czarnomysy R., Bielawska A., Bielawski K., Michalak O., Staszewska-Krajewska O., Kałuża Z. Biological evaluation of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives as potent anticancer agents. Tuomor Biology, 39, 6, 13pp (2017)
  • Czajkowska A., Pawłowska N., Bielawska A. Mechanizmy przeciwnowotworowego działania czarnuszki siewnej (Nigella sativa). Farmacja Polska, 73, s.169-165 (2017)
  • Czajkowska A., Bielawska A. Olej z czarnuszki-przyszłość kosmetologii. Świat Przemysłu Kosmetycznego, 2, s.66-68 (2017)
  • Bielawski K.,Leszczyńska K.,Kałuża Z., Bielawska A., Michalak O., Daniluk T., Staszewska-Krajewska O., Czajkowska A., Pawłowska Natalia., Gornowicz A. Synthesis and antimicrobial activity of chiral quaternary N-spiro ammonium bromides with 3',4'-dihydro-1'H-spiro[soindoline] skeleton. Drug Design, Development and Therapy, 11, s.2015-2028 (2017)
  • Pawłowska N., Czajkowska A., Bielawska A. Arthrospira platensis - "zielone złoto" kosmetologii. Pol. J. Cosmet., 19 (3) s. 199-205 (2016)
  • Czarnomysy R., Bielawski K., Muszyńska A., Bielawska A., Gornowicz A.: Biological evaluation of dimethylpyridine-platinum complexes with potent antiproliferative activity. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 16 (2016)
  • Kierklo A., Pawińska M., Tokajuk G., Popławska B., Bielawska A., Bielawski K. Effect of dentine bondings in combination with peroxide bleaching agents on the biosynthesis of DNA in human gingival fibroblasts. J. Stomatol., 69 (2) s. 153-161 (2016)
  • Bielawska A., Czajkowska A. Wykorzystanie winorośli właściwej (Vitis vinifera) w prewencji chorób nowotworowych. Aktualności Medyczne, 4 s. 46-49 (2016)
  • Czajkowsa A., Pawłowska N., Bielawska A. Źródło młodości tkwi w winorośli - zastosowanie winorośli właściwej (Vitis vinifera) w kosmetologii. Pol. J. Cosmet., 19 (2) s. 98-103 (2016)
  • Czarnomysy R., Bielawska A., Muszyńska A., Bielawski K.: Effects of novel alkyl pyridine platinum complexes on apoptosis in Ishikawa endometrial cancer cells. Med. Chem., 11 (6) s. 540-550 (2015)
  • Bielawska A.  Lekarstwo z natury - czarnuszka siewna (Nigella sativa). Aktualności Medyczne. 1 s. 40-42 (2015)
  • Mojzych M., Ceruso M., Bielawska A., Bielawski K., Fornal E., Supuran C. T.: New pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine sulfonamides as carbonic anhydrase inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 23 (13) s. 3674-3680 (2015)
  • Plech T., Kaproń B., Paneth A., Wujec M., Czarnomysy R., Bielawska A., Bielawski K., Trotsko N., Kuśmierz E., Paneth P.: Search for human DNA topoisomerase II poisons in the group of 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazoles. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 30 (6) s. 1021-1026 (2015)
  • Karczmarzyk Z., Wysocki W., Urbańczyk-Lipkowska Z., Kalicki P., Bielawska A., Bielawski K., Ławecka J.: Synthetic approaches for sulfur derivatives containing 1,2,4-triazine moiety: their activity for in vitro screening towards two human cancer cell lines. Chem. Pharm. Bull., 63 (7) s. 531-537 (2015)
  • Kostecka K.B., Popławska B., Bielawska A. Sztuczna skóra - nadzieja medycyny i kosmetologii. Pol. J. Cosmet. 18 s. 51-54 (2015)
  • Gornowicz A., Bielawska A., Czarnomysy R., Gabryel-Porowska H., Muszyńska A., Bielawski K.: The combined treatment with novel platinum (II) complex and anti-MUC1 increases apoptotic response in MDA-MB-231 breast cancer cells. Mol. Cell. Biochem., 408 (1-2) s. 103-113 (2015)
  • Lepiarczyk M, Kałuża Z, Bielawska A, Czarnomysy R, Gornowicz A, Bielawski K. Cytotoxic activity of octahydropyrazin [2,1-a:5,4-a'] diisoquinoline derivatives in human breast cancer cells. Archives of Pharmacal Research, s.1-14 (2014)
  • Gornowicz A, Kałuża Z, Bielawska A, Gabryel- Porowska H, Czarnomysy R, Bielawski K. Cytotoxic efficacy of a novel dinuclear platinum(II) complex used with anti-MUC1 in human breast cancer cells. Molecular and Cellular Biochemistry s.1-10 (2014)
  • Gabryel-Porowska H, Gornowicz A, Bielawska A, Wójcicka A, Maciorkowska E, Grabowska SZ, Bielawski K. Mucin levels in saliva of adolescents with dental caries. Medical Science Monitor, 20 s. 72-77 (2014)
  • Gornowicz A, Tokajuk G, Bielawska A, Maciorkowska E, Jabłoński R, Wójcicka.: The assessment of sIgA, histatin-5 and lactoperoxidase levels in saliva of adolescents with dental caries. Medical Science Monitor, 20 s. 1095-1100 (2014)