• 22.04.2022 Zakład Farmacji Klinicznej

  Bezpieczeństwo farmakoterapii kobiety w ciąży. Rola farmaceuty klinicznego.

  Zajęcia fakultatywne dla Studentów Farmacji V roku odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

  Osoba prowadząca dr Marta Baranowska - Kuczko

   

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  20.04.2022 r. godz. 8.15 - 11.00 - sala komputerowa ECF

  22.04.2022 r. godz. 8.00 - 11.00 - sala seminaryjna 2, ECF

   

  Proszę o przygotowanie na podstawie aktualnych wytycznych i EBM ok. 10 min prezentacji na poniższe tematy:

  Nr albumu

  Temat

  36899

  Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej w ciąży: wiadomości ogólne. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36778

  Suplementacja witamin i minerałów w ciąży i karmieniu piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36739

  Leczenie cukrzycy ciążowej. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  35827

  Leczenie cholestazy wątrobowej w ciąży. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36748

  Leczenie depresji kobiety w ciąży i karmiącej piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36799

  Leczenie p/alergiczne kobiety w ciąży i karmiącej piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36816

  Leczenie nadciśnienia w ciąży i karmiącej piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36424

  Niedoczynność tarczycy w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  35836

  Leczenie stwardnienia rozsianego w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36744

  Leczenie infekcji dróg moczowych w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36779

  Leczenie astmy w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36427

  Leczenie zakażeń dróg moczowych w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36750

  Leczenie infekcji w ciąży. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36737

  Leki OTC w ciąży. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36733

  Leki na hemoroidy w ciąży i podczas karmienia piersią.

  36782

  Bezpieczeństwo leków roślinnych w ciąży

  36773

  Leczenie refluksu kobiety ciężarnej i karmiącej piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36876

  Leczenie alergii w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36772

  Leczenie bólu w ciąży. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  34501

  Leki immunomodulacyjne a ciąża.

  31467

  Leczenie biegunki u kobiety w ciąży i karmiącej piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  35860

  Pielęgnacja skóry i brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia piersią.

  36809

  Farmakoterapia przeciwwirusowa w ciąży i w karmieniu piersią.

  35850

  Karmienie piersią a antykoncepcja.

  36820

  Leczenie zakażeń pierwotniakiem Toxoplazma gondii u kobiet w ciąży.

  36814

  Leczenie COVID-19 w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36825

  Leczenie padaczki w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36731

  Standardy postępowania w przypadkach chorób grzybiczych w ciąży i karmieniu piersią: wiadomości ogólne. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36757

  Leczenie zaburzeń lipidowych w ciąży i karmieniu piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36770

  Leki OTC podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36429

  Leczenie infekcji podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36815

  Leczenie bólu podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  31507

  Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  36426

  Leczenie p/krzepliwe w ciąży i karmiącej piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  35266

  Szczepienia w ciąży i podczas karmienia piersią. Rola farmaceuty klinicznego w opiece.

  33985

  Stosowanie leków w okresie karmienia piersią – wiadomości ogólne.

  36818

  Przegląd baz danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków w ciąży i karmieniu piersią.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Sylabusy znajdują się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow/sylabusy

   

   

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Farmacji Klinicznej UMB dla studentów kierunku Farmacja – fakultet „BEZPIECZEŃSTWO FARMAKOTERAPII W CIĄZY I KARMIENIU PIERSIĄ”

   

   

  Postanowienia ogólne

  1.Zajęcia w ramach fakultetu „Rola farmaceuty klinicznego w terapii pacjenta geriatrycznego” na kierunku Farmacja realizowane są w X semestrze w formie seminariów

  2.Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

  4.Studenci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

  5.Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz Internetu (bez wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą) w czasie zajęć.

  6.Nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć jest niedozwolone.

  7.Obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyt CD/DVD, USB).

  8.Konsekwencją postępowania studenta niezgodnie z regulaminem i wytycznymi BHP będzie wykluczenie jego uczestnictwa w ćwiczeniach, wykładach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

  Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.03.2019r. w sprawie zakazu korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1258/zarzadzenie-nr-25-2019

   

  Warunki zaliczenia przedmiotu

  Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywnej pracy w zespołach oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:

  - Aktualne wytyczne dotyczące farmakoterapii wybranych chorób kobiet w ciąży i karmiących piersią.

   

  Postanowienia końcowe

   

  1. Do wszelkich sytuacji nie ujętych w powyższym regulaminie stosuje się Regulamin Studiów Stacjonarnych UMB (http://bip.umb.edu.pl/?cid=56)

  2. W przypadku wątpliwości możliwość i sposób zaliczenia przedmiotu określa Kierownik jednostki. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Kierownika Jednostki do Dziekana Wydziału, Prorektora ds. Studenckich lub ostatecznie do Rektora.

   

  Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Zakładu.