• Ostatnia zmiana 28.02.2018 przez II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

  Lecznictwo

  Diagnostyka i terapia chorób płuc:

  • nowotwory płuc
  • idiopatyczne włóknienie płuc
  • sarkoidoza
  • mukowiscydoza
  • gruźlica i mykobakterioza płucna
  • niewydolność oddechowa
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych
  • astma
  • atypowe zapalenie płuc.