Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kadra.
 • Kadra.
 • Ostatnia zmiana 02.12.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kadra

   

   

   

   

  W ramach zadania nr 2 „Rozwój kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej” zakłada się udział 175 osób z kadry administracyjnej i zarządzającej oraz 168 osób z kadry dydaktycznej.  

  Celem Zadania jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności i metod dydaktycznych takich jak tutoring, profesjonalne wystąpienia publiczne, tworzenie artykułów naukowych, wykorzystanie języka angielskiego w zajęciach ze studentami z zagranicy czy konkretnych metod fizjoterapii.

  Jednocześnie celem Zadania jest podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry naukowej, zarządzania projektami i komercjalizacji badań naukowych, zarzadzania zasobami ludzkimi, aspektów prawnych i zarządzania UMB, marketingu i promocji UMB, zarządzania gospodarką finansową UMB czy kompetencji IT.

  Każdy z uczestników weźmie udział w min. jednym szkoleniu spójnym ze specyfiką wykonywanych obowiązków. Realizacja planowanych w ramach zadania 2 form wsparcia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na UMB, plany rozwojowe i strategiczne.

   

  POWRÓT