• Ostatnia zmiana 22.10.2018 przez Biuro Projektu

  Kadra

   

   

   

  W ramach zadania nr 2 „Rozwój kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej” zakłada się udział 175 osób z kadry administracyjnej i zarządzającej oraz 168 osób z kadry dydaktycznej.  Jednym z celów projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie: obsługi zagranicznych studentów i kadry naukowej, zarządzania projektami i komercjalizacji badań naukowych, zarzadzania zasobami ludzkimi, aspektów prawnych i zarządzania UMB, marketingu i promocji UMB, zarządzania gospodarką finansową UMB, kompetencji IT.

  Każdy z uczestników weźmie udział w min. jednym szkoleniu spójnym ze specyfiką wykonywanych obowiązków. Realizacja planowanych w ramach zadania 2 form wsparcia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na UMB, plany rozwojowe i strategiczne.

   

  Rozpoczęcie szkoleń - październik 2018 roku.

   

  POWRÓT