• Ostatnia zmiana 03.12.2019 przez Zakład Diagnostyki Hematologicznej

  Nauka

   

  Tematyka naukowo-badawcza

   

   


  • badanie mechanizmów związanych z regulacją apoptozy.
  • badanie immunofenotypu komórek układu hematopoetycznego w różnych stanach klinicznych.
  • badanie elementów odporności swoistej i nieswoistej pacjentów z chorobą nowotworową.

   

   

  Stosowane techniki badawcze:

   

   

  • cytometria przepływowa
  • mikroskopia fluorescencyjna
  • Western-blotting
  • elektroforeza agarozowa
  • barwienia cytochemiczne

   

   

  Publikacje

  Osada J., Dąbrowska M.: Diagnostyka laboratoryjna chorób układu krwiotwórczego.W: Diagnostyka laboratoryjna. Red. naukowa: Bogdan Solnica; Wydanie II rozszerzone i uzupełnione: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019

   

  Będkowska G., Piskór B., Gacuta E., Zajkowska M., Osada J., Szmitkowski M., Dąbrowska M., Ławicki S.: Diagnostic power of selected cytokines, MMPs and TIMPs in ovarian cancer patients - ROC analysis. Anticancer Research: 2019 : 39, 5, s. 2575-2582

  Kazimierczyk E., Eljaszewicz A., Zembko P., Tarasiuk E., Rusak M., Kulczyńska-Przybik A., Łukaszewicz-Zając M., Kamiński K., Mroczko B., Szmitkowski M., Dąbrowska M., Sobkowicz B., Moniuszko M., Tycińska A.: The relationships among monocyte subsets, miRNAs and inflammatory cytokines in patients with acute myocardial infarction.: Pharmacological Reports: 2019 : 71, 1, s. 73-81

  Rogalski P., Rogalska-Płońska M., Wróblewski E., Kostecka-Roślen I., Dąbrowska M., Świdnicka-Siergiejko A., Wasielica-Berger J., Cydzik M., Hirnle T., Dobrzycki S., Flisiak R., Dąbrowski A.: Blood platelet function abnormalities in cirrhotic patients with esophageal varices in relation to the variceal bleeding history.: Scandinavian Journal of Gastroenterology: 2019 : 54, 3, s. 311-318

  Rogalski P., Rogalska-Płońska M., Wróblewski E., Kostecka-Roslen I., Dąbrowska M., Świdnicka-Siergiejko A., Wasielica-Berger J., Cydzik M., Hirnle T., Flisiak R., Dąbrowski A.: Laboratory evidence for hypercoagulability in cirrhotic patients with history of variceal bleeding.
  Thrombosis Research: 2019 : 178, s. 41-46

  Jassam N., Lake J., Dąbrowska M., Queralto J., Rizos D., Lichtinghagen R., Baum H., Ceriotti F., O'Mullane J., Homsak E., Charilaou C., Ohlson M., Rako I., Vitkus D., Kovac G., Verschuure P., Racek J., Chifriuc M.C., Wieringa G.: The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine: Version 5 -2018(Article) [Il Syllabus EFLM per la formazione post-laurea per specialisti in Medicina di Laboratorio: versione n 5 (2018)]. Biochimica Clinica: 2018 : 42, 3, s. 247-262

  Jassam N., Lake J., Dąbrowska M., Queralto J., Rizos D., Lichtinghagen R., Baum H., Ceriotti F., O'Mullane J., Homsak E., Charilaou C., Ohlson M., Rako I., Vitkus D., Kovac G., Verschuure P., Racek J., Chifriuc M.C., Wieringa G.: The european federation of clinical chemistry and laboratory medicine syllabus for postgraduate education and training for specialists in laboratory medicine: Version 5 - 2018.: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: 2018 : 11, 1, s. 1846-1863

  Eljaszewicz A., Bołkun Ł., Grubczak K., Rusak M., Wasiluk T., Dąbrowska M., Radziwon P., Marlicz W., Kamiński K., Kłoczko J., Moniuszko M.: Very Small Embryonic-Like Stem Cells, Endothelial Progenitor Cells, and Different Monocyte Subsets Are Effectively Mobilized in Acute Lymphoblastic Leukemia Patients after G-CSF Treatment.: Stem Cells International: 2018, Article ID 1943980, 8 pp.

  Daniluk J., Daniluk U., Rusak M., Dąbrowska M., Reszeć J., Garbowicz M., Humińska K., Dąbrowski A.: The effect of penicillin administration in early life on murine gut microbiota and blood lymphocyte subsets.; Anaerobe: 2017 : 47, s. 18-24

  Daniluk J., Daniluk U., Reszeć J., Rusak M., Dąbrowska M., Dąbrowski A.: Protective effect of cigarette smoke on the course of dextran sulfate sodium-induced colitis is accompanied by lymphocyte subpopulation changes in the blood and colon.: International Journal of Colorectal Disease: 2017 : 32, 11, s. 1551-1559

  Będkowska G.E., Gacuta E., Zajkowska M., Głażewska [S.D.] E.K., Osada J., Szmitkowski M., Chrostek L., Dąbrowska M., Ławicki S.: Plasma levels of MMP-7 and TIMP-1 in laboratory diagnostics and differentiation of selected histological types of epithelial ovarian cancers.: Journal of Ovarian Research: 2017 : 10, 1, article no. 39, 10 pp.

  Atlas hematologii klinicznej (Clinical Hematology Atlas. Ed. Jacqueline H. Carr, Bernadette F. Rodak.) Red. naukowa i tł. z jęz. ang. 2 wyd. polskiego Milena Dąbrowska: Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

  Rusak M., Bołkun Ł., Chociej-Stypułkowska J., Pawlus J., Kłoczko J., Dąbrowska M.: Flow-cytometry-based evaluation of peripheral blood lymphocytes in prognostication of newly diagnosed DLBCL patients.: Blood Cells, Molecules and Diseases: 2016 : 59, s. 92-96

  Jasiewicz [S.D.] M., Moniuszko M., Pawlak D., Knapp M., Rusak M., Kazimierczyk [S.D] R., Musiał W.J., Dąbrowska M., Kamiński K.A.: Activity of the kynurenine pathway and its interplay with immunity in patients with pulmonary arterial hypertension.: Heart: 2016 : 102, 3, s. 230-237

  Grygorczuk S., Osada J., Parczewski M., Moniuszko A., Świerzbińska R., Kondrusik M., Czupryna P., Dunaj J., Dąbrowska M., Pancewicz S.: The expression of the chemokine receptor CCR5 in tick-borne encephalitis.: Journal of Neuroinflammation: 2016 : 13, 45, 17 pp.

  Bołkun Ł., Rusak M., Eljaszewicz A., Pilz L., Radzikowska U., Łapuć I., Łuksza E., Dąbrowska M., Bodzenta-Łukaszyk A., Kłoczko J., Moniuszko M.: Enhanced pretreatment CD25 expression on peripheral blood CD4+ T cell predicts shortened survival in acute myeloid leukemia patients receiving induction chemotherapy.: Pharmacological Reports: 2016 : 68, 1, 12-19

  Zbucka-Krętowska M., Eljaszewicz A., Lipińska D., Grubczak K., Rusak M., Mrugacz G., Dąbrowska M., Ratajczak M.Z., Moniuszko M.: Effective mobilization of very small embryonic-like stem cells and hematopoietic stem/progenitor cells but not endothelial progenitor cells by follicle-stimulating hormone therapy.: Stem Cells International: 2016, Article ID 8530207, 8 pp.

  Rusak M., Eljaszewicz A., Bołkun Ł., Łuksza E., Łapuć I., Piszcz J., Singh P., Dąbrowska M., Bodzenta-Łukaszyk A., Kłoczko J., Moniuszko M.:
  Prognostic significance of PD-1 expression on peripheral blood CD4+ T cells in newly diagnosed chronic lymphocytic leukemia patients. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2015; 125, 7-8, 553-559

  Dąbrowska M.: Cytometria przepływowa w diagnostyce zaburzeń układu krwiotwórczego w Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory. Pod red. Marka Z. Wojtukiewicza i Andrzeja Deptały. Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2014