• Ostatnia zmiana 27.03.2012 przez admin

  Diagnostyka


  Działalność diagnostyczna


  • badania z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej diagnostyki chorób krwi, układu chłonnego i zaburzeń hemostazy dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz usługi odpłatne dla mieszkańców całego regionu
  • badania konsultacyjne z zakresu laboratoryjnej diagnostyki niedokrwistości, białaczek, hemofilii oraz trombofilii dla pacjentów z Makroregionu
  • codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych badań hematologicznych
  • ocena parametrów ilościowych jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom
  • zakład systematycznie uczestniczy w krajowych, a także międzynarodowych programach kontroli jakości badań
  • w skład Zakładu wchodzą 4 specjalistyczne pracownie, kierowane przez personel o najwyższych kwalifikacjach zawodowych (specjaliści z analityki klinicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej).