Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja III edycja.
 • Rekrutacja III edycja.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 30.08.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja III edycja

  UWAGA!!! Przedłużamy rekrutację do III edycji projektu do dn. 09 listopada 2018 (piątek)!!!

   

  Informacje dla studentów  - III edycja, rok akademicki 2018/2019

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku:

   

   

  · lekarskiego - VI roku,

  · fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),

  · pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.).

  do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • dwa indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (na wejściu i na zakończenie uczestnictwa w projekcie),
  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Hiszpania (Pampeluna) – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Rekrutacja w dniach: 01 października 2018 - 09 listopada 2018

  Liczba miejsc ograniczona!

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku (weryfikowana na etapie rekrutacji),
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną),

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będą powyższe kryteria oraz kolejność zgłoszeń.

   

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) (wypełniamy tylko na etapie rekrutacji) zamieszczony na stronie, można:

  • otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu (Dział Projektów Pomocowych UMB, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro)
  • dostarczyć osobiście do Biura Projektu (mapka) lub
  • przesłać zeskanowany na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji mgr Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 1 października 2018 do 09 listopada 2018.

   

  Pozostałe dokumenty czyli Załącznik 2. Deklarację uczestnictwa i Załącznik 3. Oświadczenie uczestnika należy wypełnić i przynieść po zakończonej rekrutacji.

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50 w godz. 7.30 - 15.15, osoby do kontaktu:

  Anna Piłaszewicz, Marek Sokołowski.

   

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

   

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy.doc

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy.pdf

  Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa.doc

  Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa.pdf

  Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika.doc

  Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika.pdf

  Załącznik nr 4. Oświadczenie o rezygnacji.doc

  Załącznik nr 4. Oświadczenie o rezygnacji.pdf

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój