Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja III edycja.
 • Rekrutacja III edycja.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 31.08.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja III edycja

  Informacje dla studentów - III edycja, rok akademicki 2018/2019

   

   

  W ramach realizacji projektu pn. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • techniki dentystyczne           - III roku (studiów I st.),
  • lekarsko-dentystycznego      - V roku, 

   

  do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest przygotowanie studentów ww. do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD-CAM i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

  W ramach realizacji projektu studenci otrzymają:

  1. Wsparcie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi systemu CAD-CAM obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu,
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM,
  1. MODUŁ I- warsztaty z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM,
  2. MODUŁ II - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim,
  • wizytę studyjną.

  2.  Wsparcie kompetencji komunikacyjnych studentów obejmujące:

  • dodatkowe  zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej realizowane w formie projektu,
  • warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym.

   

  Rekrutacja w dniach: 01 - 19 października  2018

  Liczba miejsc ograniczona!

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu zawarte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku techniki dentystyczne:

  • wszyscy chętni studenci z ww. kierunku

   

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku lekarsko-dentystycznego:

  • pierwszeństwo mają studenci z najlepszymi ocenami z przedmiotu Protetyka - minimalna ocena, która pozwoli na bezpośrednie zakwalifikowanie się do Projektu wynosi: 4.0,
  • kolejność zgłoszeń.

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Formularze zgłoszeniowe (załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy - kier. techniki dentystycznezałącznik 2formularz zgłoszeniowy - kier. lekarsko-dentystyczny) zamieszczone na stronie, można dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro - mapka) lub przesłać na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji mgr Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl. Załącznik 3 i 4 należy wypełnić dopiero po zakończeniu rekrutacji.

   

  Uwaga!!! W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc w Projekcie przewidzianych na dany rok akademicki, o których mowa w § 4 pkt 6, przeprowadzona zostanie rekrutacja dodatkowa na warunkach określonych w § 4 pkt 9.

   

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

   

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy - kier. techniki dentystyczne

  Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy - kier. lekarsko-dentystyczny

  Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa

  Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika

  Załącznik nr 5. Oświadczenie o rezygnacji

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.