Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Elektroradiologia II stopnia.
  • Ostatnia zmiana 07.10.2021 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

    Elektroradiologia II stopnia