Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • 25.11.2016 Zakład Farmacji Stosowanej

  Nauka

   

  Tematyka naukowo-badawcza:

   

  • technologia postaci leku do podania doustnego, na skórę i do podania dopochwowego
  • wpływ substancji pomocniczych na właściwości i dostępność farmaceutyczną substancji czynnych z postaci leku
  • technologia pediatrycznych postaci leku
  • technologia sporządzania mikrocząstek metodą suszenia rozpyłowego
  • zastosowanie chitozanu jako substancji pomocniczej do otrzymywania mikrocząstek do podania dopochwowego
  • opracowywanie składu i ocena właściwości półstałych postaci leku
  • technologia otrzymywania i badania jakości tabletek, lamelek i liofilizatów rozpadających się w jamie ustnej
  • rozwiązywanie problemów receptury aptecznej

   

  Stosowane techniki badawcze:

   

  • analiza postaci leku: analiza mikroskopowa, wielkość cząstek, właściwości mukoadhezyjne, cechy reologiczne
  • badanie zawartości i uwalniania substancji leczniczej z różnych postaci leku metodą spektrofotometryczną i HPLC
  • badanie trwałości postaci leku
  • badania jakościowe charakterystyczne dla danej postaci leku