• 30.08.2020 Zakład Farmacji Stosowanej

  Aktualności

   

  Uwaga Studenci II roku lic. Kosmetologii !!!

   

  Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UMB nr 21/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

   

  https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/21732,Zarzadzenie_Rektora_UMB_w_sprawie_przeciwdzialania_rozprzestrzenianiu_sie_wirusa_SARS-Cov-2 

   

  Zgodnie z wytycznymi JM Rektora UMB, w celu umożliwienia realizacji programu kształcenia i zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Technologia formy kosmetyku prosimy o utrzymanie stałego kontaktu mailowego z Zakładem Farmacji Stosowanej (studenci powinni zgłosić się do nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia) oraz o sprawdzanie na bieżąco informacji umieszczanych na stronie Zakładu (w zakładce Dydaktyka, Technologia formy kosmetyku, Aktualności)

  Osoba prowadząca zajęcia:

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska (katarzyna.sosnowska@umb.edu.pl)

   

  Wszyscy studenci będą sukcesywnie otrzymywali od nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia informacje o zakresie materiału do przygotowania zgodnie z tematyką ćwiczeń z przedmiotu Technologia formy kosmetyku. Materiały dotyczące ćwiczenia nr 3 Emulsje, ćwiczenia nr 4 Kremy, ćwiczenia nr 5 Maści zostały już przekazane drogą mailową starościnie II roku lic. Kosmetologii wraz z wykładami dotyczącym Emulsji oraz Związków powierzchniowo czynnych. Zadaniem studentów jest opracowanie procedury wykonania preparatów, których skład został podany w materiałach ćwiczeniowych i przesłanie wypełnionych protokołów drogą elektroniczną do osoby prowadzącej zajęcia. W protokole z ćwiczenia nr 3 Emulsje należy podać obliczenia ilości Tweenu i Spanu, jakie są niezbędne do otrzymania trwałej emulsji. Protokoły należy przesyłać na adres osoby prowadzącej ćwiczenia w jak najkrótszym czasie od daty ćwiczenia zgodnej z harmonogramem.

   

  Zgodnie z wyżej wymienionym Zarządzeniem Rektora UMB, studenci powinni pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. Przypominamy również, że nie jest to czas wolny od zajęć.

  Literatura:

  1. Materiał wykładowy

  2. Martini M. C.: Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

  3. Glinka R., Glinka M.: Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii. Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2008.

   

   

   

  Godziny konsultacji:

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska środa 900 - 1000