• 18.03.2020 Zakład Farmacji Stosowanej

  Aktualności

   

  Uwaga Studenci II roku lic. Kosmetologii !!!

   

  Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UMB nr 21/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

   

  https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/21732,Zarzadzenie_Rektora_UMB_w_sprawie_przeciwdzialania_rozprzestrzenianiu_sie_wirusa_SARS-Cov-2 

   

  Zgodnie z wytycznymi JM Rektora UMB, w celu umożliwienia realizacji programu kształcenia i zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Technologia formy kosmetyku prosimy o utrzymanie stałego kontaktu mailowego z Zakładem Farmacji Stosowanej (studenci powinni zgłosić się do nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia) oraz o sprawdzanie na bieżąco informacji umieszczanych na stronie Zakładu (w zakładce Dydaktyka, Technologia formy kosmetyku, Aktualności)

  Osoba prowadząca zajęcia:

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska (katarzyna.sosnowska@umb.edu.pl)

   

  Wszyscy studenci będą sukcesywnie otrzymywali od nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia informacje o zakresie materiału do przygotowania zgodnie z tematyką ćwiczeń z przedmiotu Technologia formy kosmetyku. Materiały dotyczące ćwiczenia nr 3 Emulsje, ćwiczenia nr 4 Kremy, ćwiczenia nr 5 Maści zostały już przekazane drogą mailową starościnie II roku lic. Kosmetologii wraz z wykładami dotyczącym Emulsji oraz Związków powierzchniowo czynnych. Zadaniem studentów jest opracowanie procedury wykonania preparatów, których skład został podany w materiałach ćwiczeniowych i przesłanie wypełnionych protokołów drogą elektroniczną do osoby prowadzącej zajęcia. W protokole z ćwiczenia nr 3 Emulsje należy podać obliczenia ilości Tweenu i Spanu, jakie są niezbędne do otrzymania trwałej emulsji. Protokoły należy przesyłać na adres osoby prowadzącej ćwiczenia w jak najkrótszym czasie od daty ćwiczenia zgodnej z harmonogramem.

   

  Zgodnie z wyżej wymienionym Zarządzeniem Rektora UMB, studenci powinni pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. Przypominamy również, że nie jest to czas wolny od zajęć.

  Literatura:

  1. Materiał wykładowy

  2. Martini M. C.: Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

  3. Glinka R., Glinka M.: Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii. Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2008.

   

  TECHNOLOGIA FORMY KOSMETYKU – WYKŁADY

  1. Nomenklatura surowców kosmetycznych. Roztwory wykorzystywane w postaci kosmetyków    (26.02.2020 r.).
  2. Zawiesiny jako forma kosmetyku. Układy wielofazowe – emulsje (04.03.2020 r.).
  3. Emulsje – c.d. Związki powierzchniowo czynne cz. I (18.03.2020 r.)
  4. Związki powierzchniowo czynne cz. II (25.03.2020 r.)
  5. Półstałe formy kosmetyku (01.04.2020 r.).
  6. Ocena półstałych form kosmetyku - właściwości reologiczne i mechaniczne (08.04.2020 r.).
  7. Nowoczesne formy kosmetyku (15.04.2020 r.).
  8. Procesy technologiczne wykorzystywane do otrzymywania form kosmetyków (22.04.2020 r.)

   

  TECHNOLOGIA FORMY KOSMETYKU - ĆWICZENIA

  Ćwiczenie 1.

  Wiadomości wstępne. Roztwory rzeczywiste i micelarne, toniki, wody aromatyczne – metody wykonywania preparatów.

  Pomiar gęstości, pomiar pH.

  Ustalanie odpowiedniego stężenia tenzydów w układach micelarnym.

  Ćwiczenie 2.

  Zawiesiny – metody wykonania preparatów.

  Określenie pH i wielkości cząstek w zawiesinach.

  Ćwiczenie 3.

  Emulsje (balsamy, mleczka) – metody wykonania preparatów.

  Określanie rodzaju emulsji, pomiar: pH, lepkości fazy wewnętrznej i zewnętrznej, wielkości cząstek oraz gęstości fazy wewnętrznej i zewnętrznej.

  Ćwiczenie 4.

  Maści (maści, kremy) – cz. I – metody wykonania preparatów.

  Pomiar lepkości i konsystencji, ocena zdolności do tiksotropii.

  Ćwiczenie 5.

  Maści (maści, kremy) – cz. II.

  Porównywanie rozsmarowywalności preparatów i jej wpływu na konsystencję, badanie szybkości przenikania przez błony (stopień rozdrobnienia substancji, wpływ tenzydów i innych substancji na szybkość przenikania).

  Ćwiczenie 6.

  Pasty pielęgnacyjne – metody wykonania preparatów.

  Ocena wielkości cząstek fazy wewnętrznej, stopnia rozproszenia, lepkości (układy dylatancyjne).

  Ćwiczenie 7.

  Żele (hydrożele i oleożele) – metody wykonania preparatów.

  Wybór odpowiedniego polimeru żelującego (wpływ podłoża na stabilność substancji aktywnych). Porównanie właściwości różnych podłoży żelowych (pH, lepkość, rozsmarowywalność).

  Ćwiczenie 8.

  Podsumowanie i powtórzenie materiału oraz praktyczne zaliczenie ćwiczeń.

   

   

   

  Grupa I

  (pn. 11.15-14.05)

  Grupa II

  (pt. 9.00-11.50)

  Grupa III

  (wt. 8.15-11.05)

  Grupa IV

  (pn. 8.15-11.05)

  Grupa V

  (wt. 11.15-14.05)

  Ćw. 1

  02.03.20 r.

  06.03.20 r.

  03.03.20 r.

  02.03.20 r.

  03.03.20 r.

  Ćw. 2

  09.03.20 r.

  13.03.20 r.

  10.03.20 r.

  05.03.20 r. 13.30

  10.03.20 r.

  Ćw. 3

  16.03.20 r.

  13.03.20 r. 12.00

  17.03.20 r.

  09.03.20 r.

  17.03.20 r.

  Ćw. 4

  23.03.20 r.

  20.03.20 r.

  24.03.20 r.

  16.03.20 r.

  24.03.20 r.

  Ćw. 5

  30.03.20 r.

  27.03.20 r.

  31.03.20 r.

  23.03.20 r.

  31.03.20 r.

  Ćw. 6

  06.04.20 r.

  03.04.20 r.

  07.04.20 r.

  30.03.20 r.

  07.04.20 r.

  Ćw. 7

  23.04.20 r. 8.15

  17.04.20 r.

  21.04.20 r.

  06.04.20 r.

  21.04.20 r.

  Ćw. 8

  27.04.20 r.

  24.04.20 r.

  28.04.20 r.

  27.04.20 r.

  28.04.20 r.

   

  Kolokwium zaliczające przedmiot "Technologia formy kosmetyku"

  odbędzie się w środę 29.04.2020 r. o godz. 11.30 w Auli nr 1 w ECF

   

   

   

  PROTOKÓŁ SPORZĄDZENIA I BADANIA PREPARATU

   

  Godziny konsultacji:

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska środa 900 - 1000