• 14.10.2021 Zakład Farmacji Stosowanej

  Pracownicy

  Kierownik:

  prof. dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka

  e-mail: kwin@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-15

   

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

  dr n. farm. Emilia Szymańska

  e-mail: esz@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-17

   

  dr n. farm. Marta Szekalska

  e-mail: marta.szekalska@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-18

   

  mgr farm. Joanna Potaś

  e-mail: joanna.potas@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-18

   

  mgr farm. Katarzyna Olechno

  e-mail: katarzyna.olechno@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-17

   

  Pracownicy dydaktyczni:

  dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik

  e-mail: anna.czajkowska-kosnik@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-17

   

  dr n. farm. Elżbieta Rutkowska

  e-mail: elzbieta.rutkowska@umb.edu.pl

  tel. 85-748-58-93

   

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska

  e-mail: katarzyna.sosnowska@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-18

   

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

  e-mail: magdalena.wroblewska@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-18

   

  dr n. farm. Monika Trofimiuk

  e-mail: monikam@umb.edu.pl

  tel. 85-748-58-93

   

  mgr farm. Katarzyna Kruk

  e-mail: katarzyna.kruk@umb.edu.pl

  tel. 85-748-56-17

   

  Pracownicy techniczni:

  st. technik mgr Magdalena Boćkowska

   

  st. technik mgr Bożena Łukaszuk

   

  Małgorzata Zarzecka