Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wsparcie w ramach CAD CAM.
 • Ostatnia zmiana 19.10.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wsparcie w ramach CAD CAM

  ROK AKADEMICKI 2022/2023

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

   

  Zapraszamy studentów III roku Kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego do bezpłatnego udziału w wizycie studyjnej i zajęciach warsztatowych z zakresu CAD – CAM.

  Wizyta studyjna w centrum protetyczno - edukacyjnym, której ramowy program obejmuje wykonanie wirtualnych projektów prac takich jak:

  - Most protetyczny 3 punktowy wsparty na implantach protetycznych wraz z wykonawstwem łączników indywidualnych i zastosowaniem baz tytanowych.

  - Szablon chirurgiczny implantoprotetyczny

  - Proteza szkieletowa w technologii CAD/CAM.

   

  Zajęcia warsztatowe Praca projektowa z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM mające na celu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonawstwa i realizacji prac protetycznych, które w formie wirtualnej zostały wykonane podczas zagranicznych wizyt studyjnych.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie od 03 do 14.10.2022 r.

   

  Liczba miejsc ograniczona - wsparcie skierowane jest do 40 studentów/studentek !

   

  Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW .

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (dla studentów/ek Kierunku Techniki Dentystyczne lub dla studentów/ek Kierunku Lekarsko - Dentystycznego) należy przekazać  do Działu Projektów Pomocowych UMB - pokój nr 210, w dniach od 03.10.2022 do 14.10.2022 r..

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia CAD CAM: Monika Siemion, e-mail: monika.siemion@umb.edu.pl, tel: 85 748 55 22

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  KRYTERIA REKRUTACJI

  Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję na podstawie następujących kryteriów rekrutacji:

  A) Studenci III roku kierunku Techniki Dentystyczne – do szkolenia zostaną zakwalifikowani wszyscy studenci, którzy złożą formularze zgłoszeniowe

   

  B) Studenci V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego

  1. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniach zakwalifikowani zostaną studenci, którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę co najmniej 4,5.

  - ocena 5,0 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 2 pkt

  - ocena 4,5 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 1 pkt

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

  2. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc (po przeprowadzonej analizie zgłoszeń osób z ocenami 5,0 oraz 4,5), Studenci którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę 4,0 lub 3,5 zostaną ocenieni przez Komisję rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów i punktacji:

   

  - ocena 4,0 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 1 pkt

  - ocena 3,5 z przedmiotu Protetyka Stomatologiczna – 0,5 pkt

  - ukończony kierunek Techniki Dentystyczne – 2 pkt,

  - wykazana dodatkowa działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych o profilu stomatologicznym lub/oraz organizacjach studenckich (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora) – (0,5 - 1 pkt), gdzie 0,5 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednym kole/organizacji, 1 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch kołach/organizacjach lub kole i organizacji.

   

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

   

   

  ROK AKADEMICKI 2021/2022

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  Zapraszamy studentów III roku Kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego do bezpłatnego udziału w wizycie studyjnej i zajęciach warsztatowych z zakresu CAD – CAM.

  Wizyta studyjna w centrum protetyczno - edukacyjnym, której ramowy program obejmuje wykonanie wirtualnych projektów prac takich jak:

  - Most protetyczny 3 punktowy wsparty na implantach protetycznych wraz z wykonawstwem łączników indywidualnych i zastosowaniem baz tytanowych.

  - Szablon chirurgiczny implantoprotetyczny

  - Proteza szkieletowa w technologii CAD/CAM.

   

  Zajęcia warsztatowe Praca projektowa z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM mające na celu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonawstwa i realizacji prac protetycznych, które w formie wirtualnej zostały wykonane podczas zagranicznych wizyt studyjnych.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie od 04 do 11.10.2021 r.

   

  Liczba miejsc ograniczona - wsparcie skierowane jest do 40 studentów/studentek !

   

  Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW .

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (dla studentów Kierunku Techniki dentystyczne lub dla studentów Kierunku Lekarsko - dentystycznego) należy przekazać za pośrednictwem KANCELARII OGÓLNEJ (lewe skrzydło Pałacu Branickich) do Działu Projektów Pomocowych UMB, w dniach od 04.10.2021 do 11.10.2021.

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Magdalena Krypa - Olkowska, e-mail: magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl, tel: 85 748 56 32

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  KRYTERIA REKRUTACJI

  Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję na podstawie następujących kryteriów rekrutacji:

  A) Studenci III roku kierunku Techniki Dentystyczne – do szkolenia zostaną zakwalifikowani wszyscy studenci, którzy złożą formularze zgłoszeniowe

   

  B) Studenci V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego

  1. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniach zakwalifikowani zostaną studenci, którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę co najmniej 4,5.

  - ocena 5,0 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 2 pkt

  - ocena 4,5 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 1 pkt

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

  2. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc (po przeprowadzonej analizie zgłoszeń osób z ocenami 5,0 oraz 4,5), Studenci którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę 4,0 lub 3,5 zostaną ocenieni przez Komisję rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów i punktacji:

   

  - ocena 4,0 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 1 pkt

  - ocena 3,5 z przedmiotu Protetyka Stomatologiczna – 0,5 pkt

  - ukończony kierunek Techniki Dentystyczne – 2 pkt,

  - wykazana dodatkowa działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych o profilu stomatologicznym lub/oraz organizacjach studenckich (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora) – (0,5 - 1 pkt), gdzie 0,5 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednym kole/organizacji, 1 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch kołach/organizacjach lub kole i organizacji.

   

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

   

   

   

  ROK AKADEMICKI 2020/2021

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  Zapraszamy studentów III roku Kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału w wizycie studyjnej i zajęciach warsztatowych z zakresu CAD – CAM.

  Wizyta studyjna w centrum protetyczno - edukacyjnym, której ramowy program obejmuje wykonanie wirtualnych projektów prac takich jak:

  - Most protetyczny 3 punktowy wsparty na implantach protetycznych wraz z wykonawstwem łączników indywidualnych i zastosowaniem baz tytanowych.

  - Szablon chirurgiczny implantoprotetyczny

  - Proteza szkieletowa w technologii CAD/CAM.

   

  Zajęcia warsztatowe Praca projektowa z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM mające na celu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonawstwa i realizacji prac protetycznych, które w formie wirtualnej zostały wykonane podczas zagranicznych wizyt studyjnych.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie od 01 do 09.10.2020 r.

   

  Liczba miejsc ograniczona - wsparcie skierowane jest do 40 studentów/studentek !

   

  Zapraszamy do zapoznania się z  REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW .

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (dla studentów Kierunku Techniki dentystyczne lub dla studentów Kierunku Lekarsko - dentystycznego) należy przekazać za pośrednictwem KANCELARII OGÓLNEJ (lewe skrzydło Pałacu Branickich) do Działu Projektów Pomocowych UMB, w dniach od 01.10.2020 do 09.10.2020 do godz. 12.00.

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Magdalena Krypa - Olkowska, e-mail: magdlena.krypa-olkowska@umb.edu.pl, tel: 85 748 56 32

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  KRYTERIA REKRUTACJI

   

  Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję na podstawie następujących kryteriów rekrutacji:

  A) Studenci III roku kierunku Techniki Dentystyczne – do szkolenia zostaną zakwalifikowani wszyscy studenci, którzy złożą formularze zgłoszeniowe

   

  B) Studenci V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego

  1. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniach zakwalifikowani zostaną studenci, którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę co najmniej 4,5.

  - ocena 5,0 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 2 pkt

  - ocena 4,5 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 1 pkt

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

  2. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc (po przeprowadzonej analizie zgłoszeń osób z ocenami 5,0 oraz 4,5), Studenci którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę 4,0 lub 3,5 zostaną ocenieni przez Komisję rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów i punktacji:

   

  - ocena 4,0 z przedmiotu Protetyka stomatologiczna – 1 pkt

  - ocena 3,5 z przedmiotu Protetyka Stomatologiczna – 0,5 pkt

  - ukończony kierunek Techniki Dentystyczne – 2 pkt,

  - wykazana dodatkowa działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych o profilu stomatologicznym lub/oraz organizacjach studenckich (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora) – (0,5 - 1 pkt), gdzie 0,5 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednym kole/organizacji, 1 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch kołach/organizacjach lub kole i organizacji.

   

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

   

  ROK AKADEMICKI 2019/2020

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  Zapraszamy studentów III roku Kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału w wizycie studyjnej i zajęciach warsztatowych z zakresu CAD – CAM.

  Wizyta studyjna w centrum protetyczno - edukacyjnym, której ramowy program obejmuje wykonanie wirtualnych projektów prac takich jak:

  - Most protetyczny 3 punktowy wsparty na implantach protetycznych wraz z wykonawstwem łączników indywidualnych i zastosowaniem baz tytanowych.

  - Szablon chirurgiczny implantoprotetyczny

  - Proteza szkieletowa w technologii CAD/CAM.

   

  Zajęcia warsztatowe Praca projektowa z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM mające na celu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonawstwa i realizacji prac protetycznych, które w formie wirtualnej zostały wykonane podczas zagranicznych wizyt studyjnych.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 25.10.2019 - 05.11.2019

   

  Liczba miejsc ograniczona - wsparcie skierowane jest do 40 studentów/studentek !

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu, I piętro) do pokoju nr 222, w dniach od 25.10.2019 do 05.11.2019 w godzinach 9:00 - 13:00, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

   

  KRYTERIA REKRUTACJI

   

  Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję na podstawie następujących kryteriów rekrutacji:

  A)  Studenci III roku kierunku Techniki Dentystyczne –  do szkolenia zostaną zakwalifikowani wszyscy studenci, którzy złożą formularze zgłoszeniowe

  B) Studenci V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego

  1. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniach zakwalifikowani zostaną studenci, którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę co najmniej 4,0. O ich zakwalifikowaniu się  do udziału w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

  2. Studenci którzy w wyniku wewnętrznego zaliczenia przedmiotu Protetyka stomatologiczna na koniec IV roku studiów otrzymali ocenę 3,5 lub 3,0 zostaną ocenieni przez Komisję rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów i punktacji:

  - ukończony kierunek Techniki Dentystyczne – 2 pkt,

  - ocena 3,5 z przedmiotu Protetyka Stomatologiczna – 1 pkt

  - ocena 3,0 z przedmiotu Protetyka Stomatologiczna – 0,5 pkt.

  - wykazana dodatkowa działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych o profilu stomatologicznym lub/oraz organizacjach studenckich (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora) – (0,5 - 1 pkt), gdzie 0,5 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednym kole/organizacji,  1 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch kołach/organizacjach lub kole i organizacji. 

  W przypadku, gdy kilka osób uzyska te samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się  do udziału w szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).