• Ostatnia zmiana 19.10.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wsparcie w ramach ENDODONCJI

  ROK AKADEMICKI 2020/2021

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  Zapraszamy studentów V roku kierunku lekarsko - dentystycznego do bezpłatnego udziału szkoleniu i warsztatach z endodoncji.

  1. Zajęcia warsztatowe: Szkolenie endodontyczne na fantomach mające na celu nabycie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik leczenia endodontycznego z wykorzystaniem powiększenia endodontycznego - mikroskopu, lupy.

  2. Praktyczne zajęcia endodontyczne z pacjentami mające na celu nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie wiedzy nabytej podczas Szkolenia endodontycznego na fantomach. Zajęcia będą odbywały się przy udziale pacjentów.

   

  Rekrutacja w dniach: 01 października 2020 r. - 09 października 2020 r.

  Liczba miejsc ograniczona – wsparcie skierowane do 30 studentów/studentek !

   

  Zapraszamy do zapoznania się z  REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 4 - PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przekazać za pośrednictwem KANCELARII OGÓLNEJ (lewe skrzydło Pałacu Branickich) do Działu Projektów Pomocowych UMB, w dniach od 01.10.2020 do 09.10.2020 do godz. 12.00.

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Magdalena Krypa - Olkowska, e-mail: magdlena.krypa-olkowska@umb.edu.pl, tel: 85 748 56 32

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  Kryteria rekrutacji:

  - wartość średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia z przedmiotu Stomatologia Zachowawcza na II, III i IV roku studiów (weryfikowana na etapie rekrutacji na podstawie zaświadczeń z Zakładu Stomatologii Zachowawczej, dostarczanych przez zainteresowanych studentów),

   

  W przypadku, gdy kandydaci do udziału w szkoleniach będą mieli taką samą średnią, decydująca będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego).

   

   

   

  ROK AKADEMICKI 2019/2020

   

  Zapraszamy studentów V roku kierunku lekarsko - dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału szkoleniu i warsztatach z endodoncji.

  1. Zajęcia warsztatowe: Szkolenie endodontyczne na fantomach mające na celu nabycie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik leczenia endodontycznego z wykorzystaniem powiększenia endodontycznego - mikroskopu, lupy.

  2. Praktyczne zajęcia endodontyczne z pacjentami mające na celu nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie wiedzy nabytej podczas Szkolenia endodontycznego na fantomach. Zajęcia będą odbywały się przy udziale pacjentów.

  Rekrutacja w dniach: 25 października 2019 r. - 08 listopada 2019 r.

  Liczba miejsc ograniczona – wsparcie skierowane do 20 studentów/studentek !

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W ZADANIU 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu, I piętro) do pokoju nr 222, w dniach od 25.10.2019 r. do 08.11.2019 r. w godzinach 9:00 - 13:00, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  Kryteria rekrutacji:

  wartość średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia z przedmiotu Stomatologia Zachowawcza na II, III i IV roku studiów (weryfikowana na etapie rekrutacji na podstawie zaświadczeń z Zakładu Stomatologii Zachowawczej, dostarczanych przez zainteresowanych studentów),

  W przypadku, gdy kandydaci do udziału w szkoleniach będą mieli taką samą średnią, decydująca będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego).