Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU .
 • BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU .
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU

  pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, Zadanie 4. Rozwój kompetencji studentów - NOWOCZESNA ENDODONCJA (III edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

   

  SAMOOCENA UCZESTNIKA PROJEKTU:

  Proszę dokonać samooceny w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych nadając im odpowiednie znaczenie,

  przy użyciu rang 1-5 (1 – brak kompetencji w danym zakresie, 5 – najwyższy poziom kompetencji).

   

   

 • Treść niedostępna...

  powrót