Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki .
 • Ostatnia zmiana 15.09.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

  KRYTERIUM III –OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI

  waga Kryterium III = 20%

  O ile kryteria pierwsze i drugie bazują na wskaźnikach liczbowych o tyle kryterium trzecie jest oceną ekspercką.

  Zgodnie z  § 23 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej , ochrona zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

  Opis wpływu powinien być sporządzony na podstawie dowodów tego wpływu mających
  w szczególności formę:

  • raportów,
  • publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.

  Ważne: opis wpływu nie może odnosić się do politycznej czy publicystycznej aktywności naukowców.

   

  W ramach oceny wpływu przyznaje się punkty za:

  1) zasięg wpływu:

  a) 50 pkt - w przypadku wpływu o międzynarodowym zasięgu,

  b) 40 pkt - w przypadku wpływu o krajowym zasięgu,

  c) 30 pkt - w przypadku wpływu o regionalnym zasięgu,

  d) 20 pkt - w przypadku wpływu o lokalnym zasięgu,

  e) 0 pkt - w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;

  2) znaczenie wpływu:

  a) 50 pkt - w przypadku wpływu o przełomowym znaczeniu,

  b) 25 pkt - w przypadku wpływu o istotnym znaczeniu,

  c) 10 pkt - w przypadku wpływu o ograniczonym znaczeniu,

  d) 0 pkt - w przypadku wpływu o znikomym znaczeniu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój.

   

  W przypadku gdy interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu ocena opisu wpływu jest zwiększana o 20%.

   

  Liczba opisów wpływu uzależniona jest od liczby N:

  • 2 opisy wpływu - w przypadku gdy liczba  N w tej dyscyplinie jest nie większa niż 100,00;
  • 3 opisy wpływu – w przypadku gdy liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 100.01 do 200,00;
  • 4 opisy wpływu – w przypadku gdy liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 200,01 do 300,00;
  • 5 opisów wpływu – w przypadku gdy N w tej dyscyplinie jest większa niż 300,00

   

  Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych:, pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub .avi.
  Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.

   

  Istotną cechą tego kryterium jest możliwość zgłaszania opisów wpływu odnoszących się do wyników działalności naukowej przeprowadzonej zarówno w okresie 5 lat podlegających ewaluacji, jak też
  i przed tym okresem objętym ewaluacją tzn. działalność naukowa ( np. wyniki badań) powinna zostać zakończona nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją.

  Pomocne linki:

  Research Excellence Framework https://results.ref.ac.uk/(S(uyudr2ofl42lgkwyiciju3tz))/Results/SelectUoa

  Strona zawierająca opisy wpływu zgłoszone przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii. Na brytyjskim modelu ewaluacji MNiSW wzorowało się podczas opracowywania kryterium III ewaluacji, tj. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy do zapoznania się z opisami wpływu (impact template & case studies). Każda dyscyplina ma obowiązek przedłożyć wymaganą liczbę opisów wpływu (nauki społeczne 4, technologia żywności i żywienia 2, nauki chemiczne 2).

  http://excellence-project.zut.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/podr%C4%99cznik-dla-ewaluatorow-v1.pdf

  Podręcznik_Kryterium_III_KEN (pdf) 29.07.202

  Webinar https://irsw.pl/wplyw-spoleczny-materialy-z-webinaru/