• Ostatnia zmiana 30.09.2021 przez Zakład Zdrowia Publicznego

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

    I rok  

  SYLABUSY:

  • Podstawy ekonomiki zdrowia
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Podstawy zdrowia publicznego
  • Socjologia
  • Wystąpienia publiczne/Techniki prezentacji
  • Komunikowanie w zdrowiu publicznym/Public relations w ochronie zdrowia
  • Praca zespołowa/Zarządzanie kapitałem ludzkim