Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU.
 • BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU

  pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, Zadanie 4. Rozwój kompetencji studentów - Fotografia cyfrowa w stomatologii współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

   

  SAMOOCENA UCZESTNIKA PROJEKTU:

  Proszę dokonać samooceny w zakresie kompetencji zawodowych nadając im odpowiednie znaczenie, przy użyciu rang 1-5 (1 – brak kompetencji w danym zakresie/ bardzo niski poziom kompetencji, 2 – niski poziom kompetencji, 3 – średni poziom kompetencji, 4 – wysoki poziom kompetencji, 5 – bardzo wysoki/ najwyższy poziom kompetencji).

 • Treść niedostępna...

  powrót