Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Plan studiów podyplomowych.
 • Plan studiów podyplomowych.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 31.08.2023 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Plan studiów podyplomowych

  PLAN  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  rok akademicki 2022/2023

   

  Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe Wydział Nauk o Zdrowiu

  Nazwa studiów podyplomowych EPIDEMIOLOGIA

   

  Lp.

  NAZWA ZAJĘĆ

  I semestr, liczba godzin zajęć

   

   

   

   

  wykłady

  seminaria

  BN

  ECTS

  Forma

  zakończenia

   (zaliczenie/ egzamin)

  1.

  Demografia

  10

  5

  35

  2

  zaliczenie

  2.

  Biostatystyka

  5

  10

  35

  2

  zaliczenie

  3.

  Organizacja nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

  15

   

  60

  3

  zaliczenie

  4.

  Monitoring stanu zdrowia populacji

  10

  5

  35

  2

  zaliczenie

  5.

  Ocena Technologii Medycznych (HTA)

  10

  5

  35

  2

  zaliczenie

  6.

  Epidemiologia nowotworów

  10

  5

  35

  2

  zaliczenie

  7.

  Szkolenie biblioteczne

  1

   

   

  -

  zaliczenie

   

   

  61

  30

  225

  13

   

   

  Lp.

  NAZWA PRZEDMIOTU

  II semestr, liczba godzin zajęć

   

   

   

   

  wykłady

  seminaria

  BN

  ECTS

  Forma

  zakończenia

   (zaliczenie/ egzamin)

  1.

  Metodologia badań epidemiologicznych

  10

  5

  85

  4

  zaliczenie

  2.

  Epidemiologia stanów i chorób związanych z żywnością i żywieniem

  10

  5

  60

  3

  zaliczenie

  3.

  Epidemiologia chorób niezakaźnych

  10

  5

  85

  4

  zaliczenie

  4.

  Epidemiologia chorób zakaźnych

  10

  5

  60

  3

  zaliczenie

  5.

  Promocja zdrowia – praktyczne zastosowanie wiedzy epidemiologicznej

  5

  10

  35

  2

  zaliczenie

  6.

  Praca końcowa

  2

   

  48

  2

  zaliczenie

   

   

  47

  30

  373

  18