Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Psychodietetyka.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 06.11.2023 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Psychodietetyka

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy na studia  podyplomowe z Psychodietetyki organizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  W ostatnich latach obserwuje się wzrost odsetka osób z zaburzeniami odżywiania typu anoreksja i bulimia (przeważnie obserwuje się u młodych osób, przed ukończeniem 25 roku życia), bigoreksja, pregoreksja i inne reksje. Mężczyźni chorują 10-krotnie rzadziej niż kobiety. Częstość występowania jadłowstrętu psychicznego wynosi 0,5–3,7%. Zachowania bulimiczne mogą występować u 16 – 47% chorych. Anoreksja jest zaburzeniem psychicznym o najwyższym ryzyku śmiertelności (5-10%), związanym z komplikacjami medycznymi i podejmowanymi próbami samobójczymi. Bulimia występuje u około 1,1 – 4,2% populacji kobiet. Kolejnym patologicznym zachowaniem żywieniowym jest BED charakteryzujący się występowaniem wielokrotnych epizodów objadania się, którym towarzyszy odczuwanie napięcia podczas napadu i brak mechanizmów kompensacyjnych zapobiegających przyrostowi masy ciała. Występuje z częstością 2 – 3% populacji ogólnej, u otyłych – 45% przypadków. Problemem terapeutycznym jest zespół jedzenia nocnego, żarłoczność czy kompulsje i inne zespoły napadowego jedzenia. Otyłość staje się coraz poważniejszym problemem krajów wysokorozwiniętych. Przybiera ona rozmiar epidemii. Szacuje się, że w Europie częstość występowania otyłości waha się pomiędzy 10-20% u mężczyzn i 15-25% u kobiet. W tym otyłość olbrzymia stanowi odpowiednio 0,6% i 2,2%. Do leczenia operacyjnego są kwalifikowani chorzy w wieku 18-60 lat, z BMI ≥ 40 kg/m2, a także z BMI 35-40 kg/m2 i chorobami towarzyszącymi, kiedy spowodowany leczeniem operacyjnym ubytek masy ciała wywoła poprawę lub ich ustąpienie. W Polsce rocznie wykonuje się 16000 zabiegów (śmiertelność na poziomie 1%).

  Elementy psychodietetyki mają również zastosowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Zapadalność na chorobę Leśniowskiego–Crohna w krajach Unii Europejskiej ocenia się z częstotliwością 5 przypadków na 100 tys. osób rocznie, a chorobowość na ok. 40– 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

  Przedstawione powyżej dane statystyczne i epidemiologiczne wskazują na to, iż studia podyplomowe „Psychodietetyka” są przyszłościowym kierunkiem kształcenia kadry medycznej mającej styczność z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, przewlekłymi chorobami metabolicznymi wymagającymi znacznych restrykcji dietetycznych oraz poddających się zabiegom z zakresu chirurgii bariatrycznej. Warto wykorzystać sytuację niskiego nasycenia polskiego rynku edukacyjnego opisywanym kierunkiem kształcenia oraz uzupełniając wiedzę specjalistów. studia podyplomowe wpisują się w cel statutowej działalności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jakim jest kształcenie studentów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Opisywane studia będą miały charakter interdyscyplinarny, a więc umiejętnie połączone zostaną w ramach programu studiów obie dziedziny nauki – psychologia i dietetyka. Studia obejmą zagadnienia z: dietetyki, psychologii, psychoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychiatrii oraz farmakologii. Utworzenie studiów podyplomowych z „Psychodietetyki” jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom absolwentów medycznych uczelni wyższych i kierunku psychologia.

  Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze psychodietetycznym. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego z uwzględnieniem potrzeb wparcia psychologicznego. Będzie posiadał także kompetencje do zajmowania stanowisk w instytucjach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania, otyłością, dietozależnymi chorobami somatycznymi oraz nowotworami. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy dietetyka, lekarza i psychologa.

  Serdecznie zapraszam do udziału w III edycji Studiów podyplomowych "Psychodietetyka" i zachęcam do rekrutacji na stronie internetowej rekrutacji

   

                                                                                                                                                  Prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  Kierownik Studiów Podyplomowych "Psychodietetyka"