Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 09.07.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Publikacje

  W ramach projektu, zakupiono 18 pozycji książek papierowych (łącznie 57 egzemplarzy książek) oraz wykupiono dostęp do czterech elektronicznych publikacji na platformie Ibuk Libra PWN (Strona główna platformy Ibuk Libra PWN). Publikacje dotyczą nauczania i rozwijania kompetencji dydaktycznych, cyfrowych i w zakresie zielonej transformacji.  


  PUBLIKACJE W WERSJI PAPIEROWEJ

   

  • Kompetencje dydaktyczne:
  1.  „Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym” Katarzyna Herda-Płonka, Grażyna Krzemień. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2023.  ISBN 978-83-200-5241-1;
  2. „Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego” Maciejowska Iwona, Sajdak-Burska Anna (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. ISBN 978-83-233-4818-4;
  3. Design thinking dla edukatorów” Grocholiński Piotr, Just Monika, Michalska-Dominiak Beata, Kołodziejczak Małgorzata, Agnieszka Michalska-Żyła (praca zbiorowa). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. ISBN 978-83-8220-546-6;
  4.  „Design thinking. Inspiracje dla dydaktyki” Zofia Okraj. Difin, 2022. ISBN 9788380855786;
  5. Teaching for quality learning at University” Biggs John & Tang Catherine. Open University Press, 2011, ISBN 13 - 978-0335242757;
  6. Facilitating learning with the adult brain in mind.” Taylor Kathleen & Marienau Catherine. Jossey-Bass, 2016, ISBN-13 - 978-1118711453;
  7. „A Guide to Online Pharmacy Education Teaching Strategies and Assessment Methods” Yaser Al-Worafi. CRC Press, 2022. ISBN 9781032136882;
  8. „Clinical Pharmacy Education, Practice and Research. Clinical Pharmacy, Drug Information, Pharmacovigilance, Pharmacoeconomics and Clinical Research” Dixon Thomas. Elsevier Science, 201 ISBN: 9780128142769;

   

  • Kompetencje cyfrowe:
  1. „E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne. Iwona Mokwa-Tarnowska” Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. ISBN 978-83-7348-613-3;
  2.  „Przewodnik po e-learningu” Marek Hyla. ISBN 978-83-264-9515-1;
  3. „Dydaktyka akademicka – nowe konteksty, nowe doświadczenia” Maciejowska Iwona, Sajdak-Burska Anna (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. ISBN 978-83-233-5181-8;
  4. „Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą” Marta Machalska. Wolters Kluwer, 2022. ISBN: 9788382862072;
  5.  „Blended Learning in Higher Education” Garrison Randy. ISBN 9780787987701 (książka nie jest jeszcze dostępna w Bibliotece UMB, możliwość wypożyczenia pojawi się prawdopodobnie w drugiej połowie lipca);

   

  • Kompetencje na rzecz zielonej transformacji:
  1. „Ekonomia zrównoważonego rozwoju Rogall H. Wyd. Zysk i spółka, 2010. ISBN 978-83-7506-551-0;
  2.  „Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku.” Kate Raworth.  Krytyka Polityczna, 2021. ISBN 978-83-67075-92-3;
  3. „Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat.” Jason Hickel. Wydawnictwo Karakter, 2022. ISBN 978-83-67016-14-8;
  4. „Konsumpcja odpowiedzialna wyzwanie dla zarządzania rozwojem”. M. Wróbel. Wydawnictwo CeDeWu, 2017. ISBN 978-83-7556-946-9;
  5. „Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju” Kiełczewski D. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. ISBN 9788374311687;
  6. „REGENERATION: The Future of Community in a Permacrisis World” Christian Sarkar, Philip Kotler, Enrico Foglia. IDEA BITE PRESS, 2023. ISBN 13 - 978-1734244137

   

  PUBLIKACJE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

   

  • Kompetencje dydaktyczne:
  1. „Design thinking dla edukatorów” Grocholiński Piotr, Just Monika, Michalska-Dominiak Beata, Kołodziejczak Małgorzata, Agnieszka Michalska-Żyła (praca zbiorowa), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 (ISBN 978-83-8220-547-3) - Link do książki elektronicznej „Design thinking dla edukatorów” ;
  2.  „Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego” Rozmus Andrzej (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, 2013 (ISBN 978-83-264-6225-2) - Link do książki elektronicznej „Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego" ;

   

  • Kompetencje na rzecz zielone transformacji:
  1. „Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej” Ryszawska Barbara, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013 (ISBN 978-83-7695-377-9) - Link do książki elektronicznej „Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej” ;
  2. „Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia” A. Nurzyńska, M. Piśniak,  I. Miciuła, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 (ISBN 978-83-65357-19-9) - Link do książki elektronicznej „Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia” ;

   

  Dostęp do e-publikacji na platformie Ibuk Libra PWN będzie dostępny do dnia 30.09.2029 r.

  Zarówno publikacje papierowe, jaki i elektroniczne zostały włączone do systemu Biblioteki i są już dostępne do wypożyczenia.

  W ramach bezpłatnego dostępu istnieje również możliwość skorzystania z dostępu do publikacji Fundacji Sendzimira ,,Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” oraz publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ,,Współczesne koncepcje innowacji”.