Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Algorytmy diagnostyczno- terapeutyczne.