• Ostatnia zmiana 11.03.2012 przez admin

  Publikacje

  Strona: 1 z 3
  • Kamiński KA, Kozuch M, Bonda TA, Stepaniuk MM, Waszkiewicz E, Chyczewski L, Musiał WJ, Winnicka MM. Effect of interleukin 6 deficiency on the expression of Bcl-2 and Bax in the murine heart. Pharmacol Rep. 2009 May-Jun;61(3):504-13.
  • Kamiński KA, Szepietowska B, Bonda T, Kozuch M, Mencel J, Małkowski A, Sobolewski K, Kovalchuk O, Chyczewski L, Szelachowska M, Górska M, Musiał WJ, Winnicka MM. CCN2 protein is an announcing marker for cardiac remodeling following STZ-induced moderate hyperglycemia in mice. Pharmacol Rep. 2009 May-Jun;61(3):496-503.
  • Kaminski KA, Kozieradzka A, Bonda T, Banach M, Kozuch M, Wojtkowska I, Dobrzycki S, Kralisz P, Nowak K, Prokopczuk P, Mikhailidis DP, Musial WJ. Percutaneous coronary interventions affect concentrations of interleukin 6 and its soluble receptors in coronary sinus blood in patients with stable angina. Angiology. 2009 Jun-Jul;60(3):322-8.
  • Kuklinska AM, Mroczko B, Musial WJ, Usowicz-Szarynska M, Sawicki R, Borowska H, Knapp M, Szmitkowski M. Diagnostic biomarkers of essential arterial hypertension: the value of prostacyclin, nitric oxide, oxidized-LDL, and peroxide measurements. Int Heart J. 2009 May;50(3):341-51.
  • Kaminski KA, Kozuch M, Bonda T, Wojtkowska I, Kozieradzka A, Dobrzycki S, Kralisz P, Nowak K, Prokopczuk P, Winnicka MM, Musial WJ. Coronary sinus concentrations of interleukin 6 and its soluble receptors are affected by reperfusion and may portend complications in patients with myocardial infarction. Atherosclerosis. 2009 Apr 5. [Epub ahead of print]
  • Kozieradzka A, Kaminski KA, Dobrzycki S, Musial WJ. Relation of body mass index to five-year survival in patients with ST-elevation myocardial infarction. Am J Cardiol. 2009 Feb 1;103(3):435.
  '