• Ostatnia zmiana 25.01.2017 przez Klinika Kardiologii

    Dydaktyka

      

    Działalność dydaktyczna


    • Kształcenie studentów wydziału lekarskiego i oddziału stomatologii, analityki, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii.