• Ostatnia zmiana 12.03.2018 przez Klinika Kardiologii

  Dydaktyka

    

  Działalność dydaktyczna


  • Kształcenie studentów wydziału lekarskiego i oddziału stomatologii, analityki, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii.

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii