• Ostatnia zmiana 13.03.2012 przez admin

  Publikacje

  • Immunohistochemical investigations of cathepsin D activity in the structures of cholesteatoma. Autorzy: Stanisław Chodynicki, Lech Chyczewski, Ewa Olszewska. Źródło: - Medical Science Monitor, Warszawa 2002 Vol. 8 no 5 s. BR184-186
  • Therapie bei Hyperakusis. Autorzy: Manfred Nelting, M[arek] Rogowski. Źródło: W: Hyperakusis. Frühzeitig erkennen, aktiv handeln. Herausgegeben von Manfred Nelting. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 2003. s. 96-106
  • Hilft Ginkgo bei der Tinnitus Retraining Therapie? Autorzy: Marek Rogowski. Źródło: W: Medikamentose Behandlung von Tinnitus und Schwerhorigkeit. Grenzen und Perspektiven. Arolser Schriften VI. s. 27-30
  • Ocena czynności głosotwórczej w wieku podeszłym. Tytuł w wersji angielskiej: The evaluation of voice in elderly patients. Autorzy: Bożena Kosztyła-Hojna. Źródło: - Polski Merkuriusz Lekarski, Warszawa 2002 T. 12 nr 69 s. 201-203
  • Zaburzenia słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu. Tytuł w wersji angielskiej: Hearing loss in patients with diabetes mellitus type 2. Autorzy: Małgorzata Różańska-Kudelska, Stanisław Chodynicki, Ida Kinalska, Irina Kowalska.
  • Operacje tympanoplastyczne z zastosowaniem materiału autogennego. Tytuł w wersji angielskiej: Tympanoplastic surgery with the use of the autologous tissue. Autorzy: Ewa Popko, Stanisław Chodynicki. Źródło: - Otolaryngologia Polska, Wrocław 2002 T. 56 nr 4 s. 475-478
  • Przyczyny opóźnień w leczeniu raka krtani i gardła dolnego w regionie północno-wschodnim Polski w latach 1986-1999. Tytuł w wersji angielskiej: Delayed treatment of laryngeal and hypopharynx cancer in the north-eastern part of Poland in years 1986-1999. Autorzy: Ireneusz Rzewnicki, Jarosław Łuczaj, Ewa Olszewska. Źródło: - Otolaryngologia Polska, Wrocław 2002 T. 56 nr 2 s. 169-171
  • Modified neck dissections - efficiency of surgical treatment and clinical observations. Autorzy: Stanisław Chodynicki, Bogdan Łazarczyk, Teresa Woińska-Rojecka, Barbara Południewska, Jarosław Łuczaj, Jerzy Tynkiewicz, Ewa Olszewska. Źródło: - Medical Science Monitor, Warszawa 2002 Vol. 8 no. 2 s.
  • Próba oceny roli IL-5 w patogenezie polipów nosa - doniesienie wstępne. Tytuł w wersji angielskiej: Preliminary assessment of the role of IL-5 in the patogenesis of nasal polyps. Autorzy: Barbara Południewska, Marek Rogowski, Jolanta Soroczyńska. Źródło: - Otolaryngologia Polska, Wrocław 2001 T. 55 no 3 s. 303-305
  • Białko P53 w raku krtani. Brak znaczenia prognostycznego. Tytuł w wersji angielskiej: P53 protein in laryngeal cancer - no evidence of prognostic value. Autorzy: Teresa Woińska-Rojecka, Stanisław Chodynicki, Lech Chyczewski, Józef Pogumirski. Źródło: - Otolaryngologia Polska, Wrocław 2001 T. 55 no 1 s. 53-56