• Ostatnia zmiana 21.12.2016 przez Klinika Otolaryngologii

  Nauka


  Tematyka naukowo-badawcza  


  • Ocena czynników prognostycznych w chorobie nowotworowej
  • Ocena przydatności protez głosowych w rehabilitacji głosu u pacjentów po laryngektomii
  • Badania czynności błony śluzowej nosa i krtani
  • Ocena przydatności nowoczesnych metod leczniczych w schorzeniach rynologicznych.Badania nad patogenezą perlaka
  • Patogeneza zaburzeń funkcji ucha wewnętrznego