• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Dydaktyka

   

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoby odpowiedzialne za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB:

  1. Prof. dr hab. Stanisław Sulkowski (stanislaw.sulkowski@umb.edu.pl): Stomatologia II rok, Pielęgniarstwo;
  2. Prof. dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz (katarzyna.guzinska-ustymowicz@umb.edu.pl): Stomatologia III rok, Położnictwo;
  3. Dr hab. Anna Pryczynicz (anna.pryczynicz@umb.edu.pl): Analityka, Logopedia z Fonoaudiologią;
  4. Dr hab. Marek Baltaziak (drbal@poczta.onet.pl): Dietetyka, Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne;
  5. Dr Bolesław Poczopko (wonderespl@gmail.com): Elektroradiologia, Ratownictwo Medyczne.

   

   

  Działalność dydaktyczna 

  • Kształcenie studentów III roku Analityki Medycznej
  • Kształcenie studentów I roku Pielęgniarstwa
  • Kształcenie studentów I roku Elektroradiologii
  • Kształcenie studentów I roku Położnictwa
  • Kształcenie studentów II roku Fizjoterapii
  • Kształcenie studentów II roku Ratownictwa Medycznego
  • Kształcenie studentów I roku Dietetyki
  • Kształcenie studentów I roku Logopedii z Fonoaudiologią

   

  • Praca dydaktyczna i naukowa ze studentami Koła Naukowego
  • Kształcenie podyplomowe w zakresie patomorfologii