• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Zdrowie publiczne

   W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Dr hab. Marek Baltaziak (drbal@poczta.onet.pl)

   

  PLAN ZAJĘĆ Z PATOFIZJOLOGII DLA STUDENTÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO 

  studia licencjackie – Rok II

   

  Wykłady i seminaria będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej, Budynek Collegium Pathologicum, ul Waszyngtona 13

  w  czwartki,  w godzinach:  945 – 1200      sala ćw.: 1.57 – dr hab. M. Baltaziak

   

  WYKŁADY:

  L.p:     Data:           Temat wykładu:

  1      27.02.2020     Wprowadzenie do patofizjologii. Termoregulacja. Starzenie się ustroju.

  2      05.03.2020     Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

  3      12.03.2020     Patofizjologia zapaleń.

  4      19.03.2020     Patofizjologia nowotworów.

  5      26.03.2020     Choroby środowiskowe. Choroby zakaźne.

   

  SEMINARIA:

  L.p:     Data:           Temat:

  6      02.04.2020    Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs.

  7      16.04.2020     Patofizjologia układu oddechowego.

  8      23.04.2020     Patofizjologia układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  9      30.04.2020     Patofizjologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  10    07.05.2020     Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zaburzenia

                                    układu rozrodczego kobiet i mężczyzn.

   

  Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.