• Ostatnia zmiana 13.02.2019 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Zdrowie publiczne

   PLAN ZAJĘĆ Z PATOFIZJOLOGII DLA STUDENTÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO 

  studia licencjackie – Rok II

   

  Wykłady i seminaria będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej, Budynek Collegium Pathologicum, ul Waszyngtona 13

  w  czwartki,  w godzinach:  945 – 1200      sala ćw.: 1.57 – dr hab. M. Baltaziak

   

  WYKŁADY:

  L.p:     Data:           Temat wykładu:

  1      21.02.2019     Wprowadzenie do patofizjologii. Termoregulacja. Starzenie się ustroju.

  2      28.02.2019     Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

  3      07.03.2019     Patofizjologia zapaleń.

  4      14.03.2019     Patofizjologia nowotworów.

  5      21.03.2019     Choroby środowiskowe. Choroby zakaźne.

   

  SEMINARIA:

  L.p:     Data:           Temat:

  6      04.04.2019    Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs.

  7      11.04.2019     Patofizjologia układu oddechowego.

  8      18.04.2019     Patofizjologia układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  9      25.04.2019     Patofizjologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  10    09.05.2019     Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zaburzenia  układu rozrodczego kobiet i mężczyzn.

   

  Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.