Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zdrowie publiczne.
 • Ostatnia zmiana 14.02.2023 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Zdrowie publiczne

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Dr hab. Marek Baltaziak (drbal@poczta.onet.pl)

   

   PLAN ZAJĘĆ Z PATOFIZJOLOGII DLA STUDENTÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO 

  studia licencjackie – Rok II

   

  Wykłady i seminaria będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej, Collegium Pathologicum, sala 1.57

  w  czwartki,  w godzinach:  945 – 1200      -  dr hab. M. Baltaziak

   

  WYKŁADY:

  L.p:     Data:           Temat wykładu:

  1      23.02.2023     Wprowadzenie do patofizjologii. Termoregulacja. Starzenie się ustroju.

  2      02.03.2023     Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

  3      09.03.2023     Patofizjologia zapaleń.

  4      16.03.2023     Patofizjologia nowotworów.

  5      23.03.2023     Choroby środowiskowe. Choroby zakaźne.

   

  SEMINARIA:

  L.p:     Data:           Temat:

  6      30.03.2023    Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs.

  7      06.04.2023     Patofizjologia układu oddechowego.

  8      13.04.2023     Patofizjologia układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  9      20.04.2023     Patofizjologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  10    27.04.2023     Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zaburzenia

                                    układu rozrodczego kobiet i mężczyzn. 

   

  Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.