Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Patomorfologii Ogólnej.