• Ostatnia zmiana 17.04.2019 przez Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

  O Zakładzie

   

  Kierownik dr n. med. Regina Sierżantowicz

  Dane kontaktowe:

  Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu

  ul. Szpitalna 37
  15-295 Białystok
  tel./fax: (85) 686 50 78
  e-mail: zpchir@umb.edu.pl