• Ostatnia zmiana 14.03.2012 przez admin

  Nauka


  Działaność naukowa


  • Ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu nowotworu jelita grubego L. Trochimowicz,
  • R. Sierżantowicz, B. Kirpsza
  • Ocena skuteczności leczenia chirurgicznego otyłości. L. Trochimowicz, R. Sierżantowicz, B. Kirpsza
  • Ocena chorych z mnogimi obrażeniami ciała leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym. L. Trochimowicz,
  • B. Kirpsza, R. Sierżantowicz, R. J. Ładny<  

  Tematyka naukowo-badawcza


  • Problem zakażeń szpitalnych w chirurgii
  • Ocena jakości życia u chorych z nowotworami leczonych chirurgicznie
  • Leczenie chirurgiczne otyłości
  • Choroby naczyń żylnych-profilaktyka
  • Leczenie kamicy nerkowej metodami zabiegowymi
  • Zagrożenia zawodowe wśród personelu medycznego
  • Nowoczesne metody leczenia ran

  Współpraca naukowa


  • I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
  • II Klinka Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii
  • Klinika Urologii
  • Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii  

  Nagrody Naukowe


  • Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za działalność dydaktyczną za rok 2004
  • Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za działalność dydaktyczną za rok 2005
  • III Nagroda za prezentację pracy pt. „Śmierć w mediach”. III Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, "Życiodajna śmierć"- pamięci Elizabeth Kübler Ross. Białystok, 6-9 grudnia 2007.
  • I Nagroda za prezentacje plakatu: Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej u pacjentek z rakiem piersi. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 10-13 grudzień 2008.
  • II Nagroda za prezentacje plakatu: Ocena bólu u pacjentów z nowotworem jelita grubego leczonych chirurgicznie. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 10-13 grudzień 2009.
  • Wyróżnienie prezentacji plakatu: Analiza porównawcza wpływu cukrzycy i choroby niedokrwiennej serca na jakość życia pacjentów. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 10-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa 18 maja 2010.
  • Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za działalność dydaktyczną za rok 2009
  • Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za działalność dydaktyczną za rok 2010