• Ostatnia zmiana 05.04.2016 przez Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

    Doktoranci Zakładu 2010 r.

    • dr n. med. Regina Sierżantowicz: Ocena roli metod niefarmakologicznych w leczeniu pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Promotor: dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska
    • dr n. med.  Bożena Kirpsza: Wpływ funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na leczenie mnogich obrażeń ciała. Promotor prof. dr hab. n. med. Robert Jerzy Ładny