• Aktualności. Mikroskop świetlny.
 • Ostatnia zmiana 19.05.2019 przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Aktualności

   

  28/29/30/31.05.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – zakażeń grzybiczych.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr n. med. Piotr Majewski

   


   

  21/22/23/24.05.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – OUN.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  14-17.05.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – bakteriemie, sepsa, zakażenia odcewnikowe.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  7-10.05.2018

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – zakażeń ropnych, skóry i tkanek miękkich.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  16,17,25,26.04.2018

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – przewodu pokarmowego.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  9-12.04.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – układu oddechowego.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


  2-5.04.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – pobieranie i transport materiałów do badań mikrobiologicznych. Diagnostyka zakażeń układu moczowego.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  26-29.03.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Metody biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr n. med. Piotr Majewski


  19-22.03.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Badanie lekowrażliwości, mechanizmy oporności CD.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


  UWAGA STUDENCI

   

  W związku z nieobecnością dr hab. n. med. Piotra Wieczorka przez ok. 1 miesiąc, tj. do 10.04.2019 r. wszelkie sprawy organizacyjne starości roku załatwiają z osobą zastępującą - dr n. med. Anną Gutowską.

   

  W związku z tym dr hab. n. med. Piotr Wieczorek nie będzie do dyspozycji studentów w podanych godzinach konsultacyjnych. W sprawach zajęć dotychczas przeprowadzonych przez docenta studenci mogą zwracać się do osoby go zastępującej.

   


   

  12-15.03.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Badanie lekowrażliwości, mechanizmy oporności.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  5-8.03.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Hodowla i identyfikacja, badanie lekowrażliwości.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Pawe Sacha

   


   

  26/27/28.02/1.03.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Przygotowywanie podłóż bakteriologicznych.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

   


   

  19-22.02.2019

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Bakterioskopia.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek