Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.