Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 16.05.2018 przez Zakład Ortodoncji

  Nauka

   

  Działalność naukowo-badawcza:

   


  • Wpływ położenia zatrzymanych kłów i gęstości kości w strefie ich zatrzymania na przebieg i wynik postępowania terapeutycznego.
  • Ocena przydatności wybranych parametrów klinicznych i morfologicznych w reinkluzji zębów.
  • Analiza morfologiczna i czynnościowa okluzji u dzieci ze zgryzem krzyżowym bocznym.
  • Ocena stężenia wybranych metabolitów tryptofanu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.
  • Ocena proliferacji w zmianach rozrostowych jamy ustnej o charakterze nadziąślaków.
  • Metabolizm tryptofanu w ślinie pacjentów leczonych ortodontycznie za pomocą aparatów stałych.
  • Wpływ związków o działaniu antyfibrynolitycznym na aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu śliny.
  • Wybrane metabolity tryptofanu szlaku kinureinowego w ślinie pacjentów leczonych ortodontycznie.