Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 10.04.2012 przez

  Publikacje

  Strona: 1 z 2

   

  1. Buczko P., Szarmach I. J.: „Metabolity tryptofanu szlakiem kinureninowym – ważny czynnik patogenetyczny w chorobach jamy ustnej”. Mag. Stomatol. 2008: 18 (9) s. 90-93

  2. Szarmach I. J., Buczko P.: „Nikiel w Ortodoncji . Przegląd piśmiennictwa”. Mag. Stomatol. 2008: 18 (10) s. 39-40, 45-48

  3. Szarmach I., Kaczyńska J., Łukasiewicz D., Szarmach J.: „Długoterminowa obserwacja wady klasy III”. „Long - term observation of class III malocclusion”. Forum Ortodontyczne, 2008: 4 (5) s. 129-140

  4. Szarmach I. J., Kalinowska M., Szarmach J., Sierpińska T., Gołębiewska M.: „Ekstruzja ortodontyczna metodą z wyboru w przypadku poddziąsłowego złamania korzenia zęba - wieloletnie obserwacje”. „Orthodontic extrusion as a method of choice in cases of subgingival root fracture - long-term observation”. Czas. Stomatol. 2008: 61 (12) s. 875-881

  5. Kasacka I., Łapińska J., Szarmach I. J., Buczko P.: „Preliminary Evaluation of Morphological Parameters of the Saliva in the Patients with Amalgam Restorations”. Polish J. Environ. Stud. Vol. 17, No. 6A, Part I. (2008), 243-248

  6. Szarmach I., Bugała-Musiatowicz B., Kalinowska M., Buczko P.: „Cefalometryczna ocena zmian w przebiegu protrakcji szczęki z uwzględnieniem struktur górnych dróg oddechowych”. „ Cephalometric alterations after maxillary protraction including oropharyngeal airway structures”. Czas. Stomatol. 2008, 61, 7, 495-503

  7. Szarmach I. J., Grochowska M.: „Leczenie wczesne i interceptywne wad zgryzu. Przegląd piśmiennictwa”. „Early and interceptive treatment of malocclusion - review of the literature”. Mag. Stomatol. 2009: 19 (1) s. 14-19

  8. Szarmach I. J., Pietruska M., Szarmach J., Skurska A.: „Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniami przyzębia - opis dwóch przypadków”. „ Orthodontic treatment of patients with periodontitis - two case reports”. Czas. Stomatol. 2009: 62 (1) s. 63-76

  9. Kasacka I., Łapińska J., Szarmach I. J.: „Further Analysis of the Cells of the Saliva in the Allergic Patients with Amalgam Restorations”. Polish J. Environ. Stud. Vol. 18 No.1A (2009), 476-481

  10. Bugała-Musiatowicz B., Szarmach I., Kaczyńska J., Grodzka I.: „Porównawcza ocena zmian szkieletowych i zębowych części twarzowej czaszki w następstwie leczenia niedorozwoju szczęki metodami szybkiej ekspansji szczęki oraz szybkiej ekspansji i protrakcji”. „Comparative Analysis of Dental and Skeletal Changes in the Maxillofacial Complex Followed by the Maxilla Deficiency Treatment: Rapid Maxillary Expansion and Rapid Expansion and Protraction”. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 3, 284-290 '