Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warunki zaliczenia.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2023 przez Zakład Farmakologii

  Warunki zaliczenia

   

  III rok Wydział Lekarski UMB kierunek lekarski

  rok akademicki 2023/2024

  Warunki zaliczenia przedmiotu

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z Farmakologii jest:
  - Zaliczenie receptury i 4 kolokwiów oraz wszystkich ćwiczeń  (patrz regulamin dydaktyczny jednostki)

       -   obecność na zajęciach

  Egzamin końcowy w formie testu odbędzie się w sesji letniej, po VI semestrze.

  Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

  Na kolokwiach i egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:
  < 60% pozytywnych odpowiedzi/punktów - ndst (2)
  . 60-69%   dst (3)
  . 70-79%   d.db (3,5)
  . 80-89%   db (4)
  . 90-95%   p.db (4,5)
  . >96%      bdb (5)

   

  Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i opublikowane na stronie internetowej zakładu.

   

   

  Białystok, 2023-09-24