Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 21.02.2024 przez Zakład Farmakologii

  Harmonogram zajęć

                                                      


   

  III ROK WYDZIAŁ LEKARSKI,

  KIERUNEK LEKARSKI

  ROK AKADEMICKI 2023/2024

  Program ćwiczeń - Semestr zimowy

   

  Ćwiczenia: pon. – piątek od 12.30-14.55 (Z-d Farmakologii ); wykłady – wtorki od 15.45-17.15 Online

  Moduł I – Farmakologia ogólna, farmakokinetyka, farmakodynamika, leki hormonalne.

   

  Ćwiczenie 1. 2-6.10.2023

  Farmakologia ogólna. Farmakodynamika

   

  Ćwiczenie 2. 9-13.10.2023

  Farmakokinetyka i modele farmakokinetyczne

   

  Ćwiczenie 3. 16-20.10.2023

  Hormony i leki hormonalne cz. I ( przysadka, podwzgórze, hormony kory nadnerczy)

   

  Ćwiczenie 4. 23-27.10.2023

  Hormony i leki hormonalne cz. II ( tarczyca, cukrzyca)

   

  Ćwiczenie 5. 6-10.11.2023

  Seminarium Hormony i leki hormonalne cz. III ( hormony płciowe, gospodarka wapniowo – fosforanowa)

   

  Quiz I 13-17.11.2023

   

  Moduł II – Farmakologia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

   

  Ćwiczenie 6. 20-24.11.2023

  Farmakologia, układ autonomiczny. Leki układu cholinergicznego, leki zwiotczające.

   

  Ćwiczenie 7. 27.11-1.12.2023

  Leki układu adrenergicznego.

   

  Ćwiczenie 8. 4-8.12.2023

  Seminarium Leki stosowane w leczeniu bólu: Opioidy, NLPZ, Koanalgetyki.

   

  Ćwiczenie 9. 11-15.12.2023

  OUN cz. I Leki uspokajające, nasenne, p/lękowe. Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego.

   

  Ćwiczenie 10. 18-22.12.2023

  OUN cz. II Leki p/psychotyczne, leki p/depresyjne.

   

   

  Ćwiczenie 11. 15-19.01.2024

  OUN cz. III Leki p/padaczkowe i leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Uzależnienia. Leki psychozomimetyczne.

   

  Quiz II 22-26.01.2024

  III ROK WYDZIAŁ LEKARSKI,

  KIERUNEK LEKARSKI

  ROK AKADEMICKI 2023/2024

  Program ćwiczeń - Semestr Letni

   

  Moduł III –Farmakologia układu krążenia i hematologia, układu pokarmowego

  i oddechowego

   

  Ćwiczenie 12. 19-23.02.2024

   Leki układu krążenia cz. I: niedokrwistości, leki stosowane w niedokrwistościach, hematopoetyczne czynniki wzrostu. Leki stosowane w zaburzeniach krzepnięcia.

   

  Ćwiczenie 13. 26.02-1.03.2024

  Leki układu krążenia cz. II: leczenie nadciśnienia

   

  Ćwiczenie 14. 4-8.03.2024

  Leki układu krążenia cz. III: Leki p/miażdżycowe. Leki stosowane w dławicy piersiowej. Leki antyarytmiczne.

   

  Ćwiczenie 15. 11-15.03.2024

  Leki układu krążenia cz. IV: Leki stosowane w niewydolności serca. Stany nagłe.

   

  Ćwiczenie 16. 18-22.03.2024

  Seminarium Leki układu oddechowego. Leki przeciwalergiczne.

   

  Ćwiczenie 17. 25-29.03.2024

  Leki układu pokarmowego

   

  Quiz III. 8-12.04.2024

   

   

  Moduł IV – Chemioterapia , immunofarmakologia i interakcje leków.

   

  Ćwiczenie 18. 15-19.04.2024

  Leki p/bakteryjne

   

  Ćwiczenie 19. 22-26.04.2024

  Leki p/wirusowe, p/grzybicze, p/robacze p/pierwotniakowe i p/gruźlicze

   

  Ćwiczenie 20. 6-10.05.2024

  Seminarium Immunofarmakologia. Leki stosowane w dnie moczanowej i reumatologii,

  leki p/nowotworowe.

   

  Quiz IV. 13-17.05.2024

   

  Ćwiczenie 21. 20-24.05.2024

  Receptura

  1 Receptura magistralna i oficynalna.

   

  Quiz V 3-7.06.2024 Zaliczenie receptury