• Ostatnia zmiana 10.02.2022 przez Zakład Farmakologii

  Harmonogram zajęć

   

                                                                                             

   


   

  III ROK WYDZIAŁ LEKARSKI,

  KIERUNEK LEKARSKI

  ROK AKADEMICKI 2021/2022

  Program ćwiczeń - Semestr letni

   

  Moduł III – Immunofarmakologia. Leczenie p/nowotworowe. Farmakologia układów hormonalnych. Leki układu oddechowego. Leki układu pokarmowego.

  Ćwiczenie 12. 21-25.02.2022

   Farmakologia układów hormonalnych cz. I: Podstawy działania hormonów. Leki stosowane w chorobach  podwzgórza, przysadki  i nadnerczy.

  Ćwiczenie 13.  28.02-04.03.2022

  Farmakologia układów hormonalnych cz. II: Hormony trzustki i leki stosowane w leczeniu cukrzycy i innych zaburzeniach metabolicznych glukozy. Leki stosowane w chorobach tarczycy.

  Ćwiczenie 14. 7-11.03.2022

  -Farmakologia układów hormonalnych cz. III: Gonadotropiny, hormony płciowe,  leki stosowane w zaburzeniach reprodukcyjnych. Leki wpływające na układ kostny. Witaminy.

  Ćwiczenie 15. 14-18.03.2022

  Leki p/nowotworowe. Immunofarmakologia. Leki stosowane w chorobach reumatoidalnych i dnie moczanowej

  Ćwiczenie 16. 21-25.03.2022

   Farmakologia układu pokarmowego: leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej. Leki wpływające na motorykę żołądka i jelit. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i  choroby Leśniowskiego-Crohna. Leczenie czynnościowych zespołów jelitowych. Leki stosowane w chorobach wątroby i trzustki.

  Ćwiczenie 17. 28.03--1.04.2022

  Farmakologia układu oddechowego: leki rozszerzające oskrzela, leki o działaniu p/zapalnym, leki ułatwiające usuwanie śluzu z dróg oddechowych, leki p/kaszlowe i wykrztuśne, Ogólne zasady leczenia astmy oskrzelowej i POChP. Leki p/histaminowe i inne stosowane w chorobach alergicznych

  Quiz III. 4-8.04.2022

  Moduł IV – Leki wpływające na układ krążenia, czynność nerek, układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia.

  Ćwiczenie 18.  11-13.4, 21-22.04.2022

  Leki wpływające na procesy krzepnięcia i fibrynolizy. Leki wpływające na układ krwiotwórczy.

  Ćwiczenie 19. 25-29.04.2022

   Leki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową: leki moczopędne.

  Leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego (stany ostre i przewlekłe): leki układu RAA, leki blokujące kanały wapniowe, leki wpływające na układ autonomiczny.

  Ćwiczenie 20. 9-13.05.2022

  Leki stosowane w chorobie wieńcowej (leki o działaniu wazodylatacyjnym, B-blokery, leki przeciwmiażdżycowe). Leki stosowane w stanach ostrych i przewlekłych.

  Ćwiczenie 21. 16-20.05.2022

  Leki stosowane w niewydolności mięśnia sercowego (stany ostre i przewlekłe). Leki p/arytmiczne.

  Ćwiczenie 22. 23-27.05.2022

  Interakcje lekowe. Zastosowanie leków w specjalnych grupach pacjentów (geriatria, pediatria). Analiza wybranych problemów lekowych i wynikających z nich działań niepożądanych.

  Quiz IV.30.05-3.06.2022                                                          

  Białystok 20.09.2022


   

  III ROK WYDZIAŁ LEKARSKI,

  KIERUNEK LEKARSKI

  ROK AKADEMICKI 2021/2022

  Program ćwiczeń - Semestr zimowy

   

  Ćwiczenia: pon. – piątek od 12.30-15.00 (Zd Farmakologii ); wykłady – wtorki od 15.45-17.15 Collgium Uniwersum

  Moduł I –  Podstawy farmakologii ogólnej i farmakokinetyki, leki p/drobnoustrojowe

  Ćwiczenie 1. 4-8.10.2021

  Farmakologia ogólna z elementami farmakodynamiki

  Ćwiczenie 2. 11-15.10.2021

  Farmakokinetyka, terapeutyczne monitorowanie leków

  Ćwiczenie 3. 18-22.10.2021

   Podstawy receptury, leki oficynalne i magistralne

  Ćwiczenie 4.  25-29.10.2021

  Chemioterapia cz. I: wiadomości ogólne o antybiotykach. Antybiotyki beta-laktamowe, makrolidy, linkozaminy, tetracykliny, aminoglikozydy, kwas fuzydowy, antybiotyki polipeptydowe.

  Ćwiczenie 5.  3-9.11.2021

    Chemioterapia cz. II: Syntetyczne leki chemioterapeutyczne; sulfonamidy, trimetoprim,fluoro chinolony, pochodne nitroimidazolu, nitrofuranu,

  środki odkażające

  chemioterapia cz. III – leki p/pierwotniakowe, p/robacze

  Ćwiczenie 6. 15-19.11.2021

  Chemioterapia cz. III cd.: leki p/wirusowe, p/grzybicze, p/gruźlicze

   

  Quiz I 22-26.11.2021

   

   

  Moduł II – Leki układu autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego. Leki p/bólowe.

  Ćwiczenie 7.  29.11-03.12.2021

  Układ autonomiczny: leki układu cholinergicznego i adrenergicznego.

  Ćwiczenie 8. 6-10.12.2021

   Leki uspokajające i nasenne. Leki zwiotczające. Leki znieczulające miejscowo i ogólnie.

  Ćwiczenie 9. 13-17.12.2021

   Leki p/psychotyczne, sole litu, leki p/depresyjne

  Ćwiczenie 10. 10-14.01.2022

   Leki p/bólowe: Niesterydowe leki p/bólowe. Leki opioidowe. Koanalgetyki

  Ćwiczenie 11. 17-21.01.2022

  Leki p/padaczkowe, leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych.  Uzależnienia lekowe.

  Quiz II.24-28.01.2022

   

  Białystok, 2021.09.20