• Ostatnia zmiana 22.05.2019 przez Biuro ds. Jakości Kształcenia

  Skład

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Przewodnicząca dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada
  koordynator ds. weryfikacji efektów uczenia się - dr hab. Anna Kierklo

   

  grupa robocza - kierunek lekarski

  koordynator grupy dr hab. Anna Lisowska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Maciej Kondrusik

  dr hab. Bożena Mikołuć

  dr hab. dr hab. Anna Szpakowicz

  dr hab. Tomasz Kleszczewski

  dr hab. Mariusz Gryko

  dr hab. Lech Romanowicz

  dr hab. Anna Baran

  dr  n. med. Urszula Daniluk

  dr n. med. Jarosław Daniluk

  dr n. med. Anna Szpakowicz

  dr n. med. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko 

  przedstawiciele studentów

  Katarzyna Konończuk

  Mateusz Grochowski

  Jakub Głuchowski

  Tomasz Charytoniuk

  Jowita Gursztyn

  Filip Wawrzyniuk

  Mateusz Zarzecki

  Krzysztof Drygalski

  Aleksandra Morawska

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  prof. dr hab. Janusz Kłoczko

  dr hab. Jarosław Piszcz

  dr n. med. Janusz Korecki

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału  
  grupa robocza - kierunek lekarski oddział English Division
  koordynator grupy dr hab.  Maciej Kondrusik
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Bożena Mikołuć

  dr hab. Joanna Reszeć

  dr hab. Mariusz Gryko

  dr hab. Tomasz Kleszczeski

  dr hab. lech Romanowicz

  dr hab. Anna Baran

  dr hab.  Anna Szpakowicz

  dr  n. med.Urszula Daniluk

  dr n. med. Jarosław Daniluk

  przedstawiciele studentów

  Condrat Dushek

  Michael Peski
  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  prof. dr hab. Janusz Kłoczko

  dr hab. Jarosław Piszcz

  dr Janusz Korecki

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału  
  grupa robocza - kierunek lekarsko-dentystyczny
  koordynator grupy dr hab. Małgorzata Pawińska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Joanna Bagińska

  dr hab. Magdalena Wilczyńska-Borowska

  dr n. med. Janusz Szarmach

  dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  dr n. med. Bożena Antonowicz

  dr n. med. Janusz Różycki

  dr n. med. Maria Balunowska

  przedstawiciele

  studentów

  Izabela Sokołowska

  Mateusz Cholewski

  Anna Żabka

  Kuba Bury

  Kamil Tworkowski

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr n. med. Grażyna Tokajuk

  dr n. med. Irena Grodzka

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału  
  grupa robocza - kierunek techniki dentystyczne
  koordynator grypy dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka
  przedstawieciele nauczycieli akademickich

  dr n. med. Ewa Preferansow

  dr n. med. Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik

  mgr Anna Kropiwnicka

  przedstawiciele studentów

  Michał Gabrysiak

  Artur Bogusławski

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych lek. dent. Bartosz Bagiński
  inne osoby powołane przez Radę Wydziału  
  grupa robocza - studia doktoranckie
  koordynator grupy dr hab. Iwona Obuchowska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Agnieszka Adamska

  dr n. med. Piotr Bernaczyk

  dr n. med. Justyna Fryc

  dr n. med. Agnieszka Łebkowska

  przedstawiciele doktorantów

  lek. Anna Krentowska

  lek. Emila Sawicka

  mgr Zuzanna Tyrakowska

  inne osoby powołane przez Rade Wydziału  

  grupa robocza ds. praktyk

  koordynator grupy

  dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz

  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Agata Korzeniecka-Kozerska

  dr hab. Edyta Zbroch

  dr hab. Ewa Dąbrowska

  dr n. med. Anna Parfieniuk-Kowerda

  dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska

  dr n. med. Dorota Dziemiańczyk-Pakieła

  dr n. med. Magdalena Choromańska

   

   

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Violetta Dymicka Piekarska

  koordynator ds weryfikacji efektów uczenia się dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich:

  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:

  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna – koordynator grupy roboczej

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając

  dr hab. Wiesława Roszkowska-Jakimiec

  dr n. med. Grażyna Będkowska

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

  dr n. med. Karolina Orywal

  dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

  Przedstawiciele studentów (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agata Woroniecka

  Natalia Piątek

  Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

  mgr anal. med. Alicja Koziejko
  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:

  Członkowie

  dr hab. Arkadiusz Surażyński - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Anna Łukaszewicz-Hussain

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Gromotowicz- Popławska

  dr n. farm. Wojciech Łuczaj

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Tomasz Misztal

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

  Przedstawiciele studentów (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agata Rytwińska

  Katarzyna Polkowska

  Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

  dr n. farm. Joanna Nazarko-Sadowska
  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

  Członkowie

  prof. dr hab.  -dr hab. Elżbieta Kulikowska - Karpińska -  koordynator grupy roboczej

  dr hab. Halina Gabryel-Porowska

  dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik

  dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko

  dr n. farm. Monika Tomczyk

  Przedstawiciele studentów (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agnieszka Senderowska

  Karolina Reska

  Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

  mgr. Urszula Hajduczenia
  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  STUDIA DOKTORANCKIE

  Członkowie

  dr hab. Wioletta Ratajczak - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  dr hab. Karol Kramkowski

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr n. med. Anna Tankiewicz-Kwedlo

  dr n. med. Małgorzata Rusak

  dr n. med. Olga Koper

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

  dr n. farm. Sylwia Naliwajko

  Przedstawiciele doktorantów (wskazani przez Samorząd Doktorantów):

  mgr Krystyna Gromkowska-Kępka

  mgr Natalia Majewska

  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Członkowie dr n. med. Ines Kostecka – Rośleń – kierunek Analityka Medyczna, interesariusz
  dr n. farm.  Robert Czarnomyski – kierunek Farmacja
  dr n. farm. Elżbieta Milewska – kierunek Kosmetologia

   

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  Przewodniczący prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski
  Zastępca Przewodniczącego dr  hab. n. o zdr. Mateusz Cyblulski
  koordynator ds. weryfikacji efektów uczenia się dr n. med. Barbara Jankowiak
  KIERUNEK BIOSTATYSTYKA
  Koordynator grupy roboczej dr hab. n. hum. Jacek Breczko
  Członkowie

  dr n. med. Anna Justyna Milewska

  dr n. med. Angelika Charkiewicz

  mgr Urszula Raczkowska

  mgr inż. Piotr Ziniewicz

  mgr inż. Paweł Malinowski

  Studenci Mateusz Ciborowski, Szymon Kukliński

  Przedstawiciel

  interesariuszy zewnętrznych

  mgr Zdzisław Babicz - Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Informatycznego
  KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
  Koordynator grupy roboczej prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska
  Członkowie

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  dr n. o zdr. Anna Owłasiuk

  dr n. o zdr. Magdalena Malesińska

  Studenci Angelika Brzósko,  Agnieszka Mordasiewicz
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych

  dr n. med. Cecylia Dolińska - Przewodnicząca Okregowej Izby Pielegniarek i Położnych w Białymstoku

   

  KIERUNEK POŁOŻNICTWO
  Koordynator grupy roboczej dr hab. n. med. Marek Szczepański
  Członkowie

  dr hab. n. o zdr. Matylda Sierakowska

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

  dr n. o zdr. Dorota Piechocka

  mgr Anna Sienkiewicz

  Studenci Emilia Wajszczuk, Sandra Tworkowska
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych

  prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski - ordynator Oddziału Ginekologicznego - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Sniadeckiego w Białymstoku

  dr n. med. Cecylia Dolińska- Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  KIERUNEK DIETETYKA
  Koordynator grupy roboczej dr hab.n. med. Anna Witkowska
  Członkowie

  dr hab. n. o zdr. Grażyna Kobus

  dr n. med. Katarzyna Terlikowska

  dr n. o zdr. Iwona Mirończuk - Chodakowska

  dr n. o zdr. Diana Wasiluk

  Studenci Aleksandra Boguszewska, Marcelina Radziszewska
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych dr n. o kf. Joanna Zapolska - Fitness Club "Maniac Gym" w Białymstoku
  KIERUNEK FIZJOTERAPIA
  Koordynator grupy roboczej prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn - Moskal
  Członkowie

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

  dr hab.n. med.  Anna Hryniewicz

  dr n. med. Grażyna Paszko - Patej

  dr n. med. Sylwia Chwieśko - Minarowska

  Studenci Anna Bukraba, Paulina Malinowska
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych dr n. med. Andrzej Niewiński - ARTOS Rehabilitacja
  KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA
  Koordynator grupy roboczej dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
  Członkowie

  dr hab. n. med. Joanna Śmigielska - Kuzia

  dr n. med. Adam Łukasiewicz

  dr n. med. Olga Sobotko - Waszczeniuk

  Studenci Patryk Sulmiński, Maciej Nelke
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych dr hab. n. med. Jan Kochanowicz - Kierownik NZOZ "Kendron"
  KIERUNEK  LOGOPEDIA Z FONOAUDOLOGIĄ
  Koordynator grupy roboczej prof. dr hab. n. med.Bożena Kosztyła - Hojna
  Członkowie

  dr hab. n. hum. Barbara Polityńska-Lewko

  dr  n. med. Anna Łobaczuk - Sitnik

  mgr Agnieszka Dziadel

  mgr Anna Kraszewska

  Studenci Magdalena Frankowska, Dominika Niemyjska
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych mgr Marta Siejło - dyrektor regionalny "Słuchmed" w Białymstoku
  KIERUNEK  RATOWNICTWO MEDYCZNE
  Koordynator grupy roboczej prof. dr hab. n. med. Robert Ładny
  Członkowie

  dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko

  dr n. med.Sławomir Czaban

  dr n. med. Roman Skiepko

  dr n. med. Agnieszka Szymańska

  Studenci Milena Antoszuk, Martyna Wygońska
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych lek. med. Mirosław Tarasiuk - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
  KIERUNEK  ZDROWIE PUBLICZNE
  Koordynator grupy roboczej prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian-Piotrowska
  Członkowie

  prof.  dr hab Zenon Siergiejko

  dr n. o zdr. Agnieszka Paszko

  dr n. med. Monika Książek

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński

  Studenci  Anna Bielecka, Marta Matuszewska
  Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych

  lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz - dyrektor PSSE w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

  Joanna Sosnowska - kierownik Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Bogdan Dyjuk - członek Zarządu Województwa Podlaskiego nadzorujący Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  Katarzyna Zajkowska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  dr Waldemar Pędziński - Prezes Zarządu Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży 

   

  STUDIA DOKTORANCKIE
  Koordynator grupy roboczej dr hab. Anna Pryczynicz
  Członkowie

  dr n. med. Cecylia Łukaszuk

  dr n. med. Halina Doroszkiewicz

  dr n. o zdr. Joanna Fiłon

   

  Doktoranci

  mgr Magda Orzechowska, mgr Joanna Zabłocka

  STUDIA PODYPLOMOWE
  Koordynator grupy roboczej dr hab. n. med.  Joanna Śmigielska-Kuzia
  Członkowie

  dr n. o zdr. Iwona Mirończuk-Chodakowska

  dr n. med. Sylwia Chwieśko -Minarowska

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

  dr n. med. Roman Skiepko

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński

  mgr Anna Kraszewska